Koninkrijk van God

Het koninkrijk van God is een geestelijke realiteit die we ervaren door de Heilige Geest en de regerende positie waar Jezus ons heeft gezet. Jezus heeft de heerschappij ontvangen en geeft deze heerschappij door aan Zijn volgelingen, zodat wij burgers van het koninkrijk zijn geworden. Vandaag mogen wij als afgezanten van Jezus wandelen op aarde en in de toekomst zal Jezus fysiek de heerschappij voeren op aarde tijdens het duizendjarig vrederijk. Druk op de juiste button om een Bijbelstudie te starten.

Deel 1: Geestelijk koninkrijk

Deel 2: Zegeningen van het koninkrijk

Deel 3: Opdracht van het koninkrijk

Deel 4: Het fysieke koninkrijk