Van boeien naar groeien

Ontdek hoe jij losbreekt van de wet en zonde en groeit in de genade van God


Praktisch studieboek: Wandel in Gods genade en ontdek hoe jij eenvoudig kan losbreken van de zonde!


  1. Meer dan 350 bladzijden aan informatie
  2. Simpel in een PDF en EPUB-bestand
  3. Download het e-book direct na betalen
  4. Ontdek wat genade echt betekent
  5. Ontdek wat jij moet doen met de wet van Mozes
  6. Breek los van de zondemacht
  7. Ontvang praktische tips over Gods genade
  8. Bepaal zelf wat je betaalt

Dit is de bindwijze e-book. Andere bindwijzen:

Boeken:

E-books:


Leef het koninklijke leven van de Bijbel

"Vrijheid in Christus betekent niet dat wij ons leiden door bepalingen of zondige verlangens, vrijheid in Christus betekent dat wij leven zoals God ons bedoeld heeft."
Jezus: Vol van genade

Mijn naam is Timo Groot. Ik ben een schrijver, Bijbelleraar en heb een groeiend social media bedrijf. Sinds 2020 maak ik geloofsopbouwende video's, studies, post en nog veel meer. Het is fijn om Gods koninkrijk te bouwen!

Wanneer ik zeg dat ik in genade leef, denken velen dat ik een leven leid vol met zonde. Zij denken dat ik zeg: 'het maakt toch niet uit wat ik doe, God vergeef mij wel.' Het klopt dat Gods genade inhoudt dat Hij ons vergeeft, maar genade is niet alleen vergeving van zonde. Wanneer ik zeg dat ik in genade leef, dan bedoel ik dat God mij de genade heeft gegeven om vrij te zijn van de zondemacht. Ik hoef nooit meer in mijn leven te zondigen en God geeft mij hier de kracht voor! Dit is genade. Het is niet zo dat ik dingen bereik door mijn eigen goede werken, maar ik bereik dingen door het werk van Jezus. In de Bijbel staat dat Jezus vol van genade was, maar Jezus was niet vol van de zonde. Wanneer je echt begrijpt wat genade betekent, dan zal je net als Jezus nooit meer zondigen. Ik wil jou in dit boek meenemen naar de echte genade van God en dat God jou alles al heeft gegeven wat je nodig hebt! 


God wil ons zegenen om een zegen te zijn

"God heeft de mens vrij gemaakt. Wij zijn niet bedoeld om te leven als slaaf van de wet van Mozes of te leven als slaaf van de zonde. God wil dat de mens in complete vrijheid leeft." 

Wat leer ik?

De zegeningen van God

De wet van Mozes is prachtig om te lezen, maar niemand wordt rechtvaardig gemaakt door de wet. De wet laat de zonde zien en dat de mensen een redder nodig hebben.

de opdrachten van God

De zonde geeft alleen maar verschrikkelijke uitkomsten. Door de zonde is er veel lijden in de wereld. Het doet God pijn dat mensen gevangen zijn in de macht van de zonde.

Geestelijk koninkrijk en duizendjarig vrederijk

Gods genade is het mooiste en prachtigste wat er is op deze wereld. Dankzij Gods genade zijn wij gered en zijn wij rechtvaardig gemaakt. 

Dit boek geeft praktische tips om in Gods genade te leven

Wees een getuige van Gods genade en barmhartigheid voor jouw leven, zodat mensen naar jou kijken en zien dat jij onder de overvloedige zegen van God leeft.


Onderwerpen Gods koninkrijk

Ontvang nu direct jouw e-book via onderstaand formulier:

Makkelijk te betalen

Betaal eenvoudig via drie stappen:
Stap 1: Kies jouw bedrag dat je wilt betalen. Minimale prijs is 0,99 euro
Stap 2: Vul jouw naam en e-mailadres in.
Stap 3: Kies met welke betaalmiddel je wilt betalen.
En binnen één minuut word jij automatisch doorverwezen naar de pagina waar je het e-book kunt downloaden! Je ontvangt ook een mailtje met een link naar deze pagina in jouw mail.

Betaal eenvoudig via IDeal, Bancontact, Creditcard, PayPal, Sofort of via een machtiging waarbij wij het bedrag van jouw rekening afhalen. (SEPA Debit). 

Jouw geld wordt goed besteed

Met de gift die jij geeft om dit boek te betalen gaan wij goed en vertrouwd mee om. Wij gebruiken jouw gift om meer mensen te bereiken met het evangelie van God, betere software te gebruiken voor onze (gratis) producten, nieuwe manieren te vinden om het evangelie te verspreiden en alle kosten te dekken. Oftewel, jij ontvangt een goed e-book en wij kunnen het evangelie aan anderen verkondigen! Een win-win.

Ik ben Timo Groot, de oprichter van Living Gospel en Timotheus media. Momenteel werk ik alleen aan deze website en de boeken. Sinds mijn achtste jaar ervaar ik dat de Heilige Geest mij trekt om de Bijbel te bestuderen. In dat jaar had ik de eerste keer de Bijbel van kaft tot kaft gelezen en in de loop van tijd kwamen er steeds meer keren bij. Ik heb een liefde voor God en Gods Woord en ik wil Gods Woord delen met iedereen die interesse heeft. Velen die het boek lezen denken dat ik een oudere man ben die zijn hele leven achter de rug heeft gehad. Dit is niet waar. Misschien vind je mij oud, maar ik ben pas geboren in 1999. Momenteel doe ik alles vrijwillig en heb ik een partimebaan naast alles wat ik voor Living Gospel doe. Ik heb het verlangen om fulltime aan Gods koninkrijk te bouwen en die tijd zal zeker komen! Ik wil de wereld veranderd zien worden en dat de wereld overvloeit wordt met de kennis en kracht van God. Mensen hebben Jezus nodig, alleen weten velen dat nog niet. Ik wil, met Gods kracht, mensen bereiken zodat zij een radicale keuze maken voor Jezus. Daarnaast wil ik mensen opleiden om te gaan evangeliseren en te wandelen in Gods koninkrijk.

Waarom is onderwijs over Gods genade zo belangrijk?

Onderwijs over Gods genade is ontzettend belangrijk. Gods genade is niet een bij-onderwerp in Gods Woord. Jezus op aarde gekomen om genade te brengen. Als wij naar Jezus kijken, dan zien wij genade, want Jezus is vol van genade. En Jezus vraagt aan ons om in Zijn genade te leven en Zijn genade door te geven aan de mensen om ons heen. Genade is de hartenklop van Jezus en Jezus wil de hele wereld redden vanuit Zijn overvloedige genade.

Veel gelovigen hebben geen goed beeld van genade. Zij denken dat genade betekent dat wij erop los kunnen zondigen en dat het God niet uitmaakt of wij goed of slecht leven. Dit is geen genade. God heeft ons juist de bekwaamheid gegeven om niet meer te zondigen. God heeft ons verlost van de zondemacht. Dit is de overvloedige genade van God. Hij heeft ons niet alleen vergeven van de zonde, maar Hij heeft ons ook verlost en geeft ons door de Heilige Geest kracht om voor altijd te kunnen breken van de zonde. Iedereen heeft Gods genade nodig en zonder Gods genade is het onmogelijk om goed te leven en naar de hemel te gaan.

Zegeningen en opdrachten

Leven naar de wet

Het leven onder de wet van Mozes was een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van het volk van Israël. De wet, geopenbaard aan Mozes op de berg Sinaï, omvatte veel voorschriften en geboden die bedoeld waren om het volk te leiden in hun relatie met God en met elkaar. Hoewel de wet belangrijk was en zijn doel diende in die tijd, leidde het niet tot volmaaktheid en rechtvaardigheid.

De wet van Mozes legde de lat te hoog voor de zondige natuur van de mensen. Het stelde duidelijke normen en eiste gehoorzaamheid aan de vele geboden van God. Het liet de heiligheid en rechtvaardigheid van God zien, maar het liet ook de zonde zien in het hart van de mens. De wet laat zien wat zonde is, maar de mensen die naar de wet leefden konden de zonde niet overwinnen.

Het naleven van de wet was een enorme uitdaging voor de menselijke en zondige natuur. Niemand kon perfect voldoen aan alle eisen van de wet. De wet confronteerde de mens met zijn gebrokenheid om rechtvaardigheid uit zichzelf voort te brengen. Het legde de nadruk op menselijke inspanningen en prestaties, maar het bood geen oplossing voor het probleem van de zonde.

Het Nieuwe Testament laat zien dat de wet een tijdelijke voorziening was, bedoeld om de noodzaak van een Verlosser te laten zien. Jezus Christus kwam als de vervulling van de wet. Hij voldeed aan alle eisen van de wet en bracht volmaakte rechtvaardigheid tot stand. Hij bood genade en vergeving aan degenen die in Hem geloven, en Hij stelde een nieuw verbond in dat gefundeerd is op geloof en genade, in plaats van op de werken van de wet.

Het leven in de wet van Mozes wees de mensheid op haar behoefte aan een Verlosser. Het toonde aan dat de menselijke inspanning alleen niet voldoende was om volmaaktheid en rechtvaardigheid te bereiken. Het wees vooruit naar Jezus Christus, in wie volmaakte rechtvaardigheid kan worden gevonden. In Hem worden mensen bevrijd van de vloek van de wet en ontvangen ze het geschenk van eeuwig leven door geloof.

Leven naar de genade

Leven naar Gods genade is een belangrijk thema in de Bijbel. Het verwijst naar het ervaren van Gods onverdiende gunst, vergeving en liefde, en het uitdrukken van dankbaarheid en gehoorzaamheid als een reactie daarop. Het leven naar Gods genade omvat het overwinnen van de zonde door de kracht van de Heilige Geest en de wedergeboorte.

De zonde is een wereldwijd probleem dat de mensheid gevangen houdt. Het scheidt ons van God en heeft verwoestende gevolgen in ons leven. Maar door Gods genade hebben we de mogelijkheid om de macht van de zonde te overwinnen. Jezus Christus, de Zoon van God, kwam naar de wereld, stierf aan het kruis en stond op uit de dood om ons te verlossen van de zonde. Door geloof in Hem ontvangen we vergeving en verlossing.

Wanneer we tot geloof komen in Jezus, ontvangen we de Heilige Geest door handoplegging. Dit is de doop in de Heilige Geest. De Heilige Geest is Gods aanwezigheid in ons leven, die ons kracht, leiding en troost geeft. Hij werkt in ons om ons te veranderen naar het beeld van Christus. Door de Heilige Geest hebben we de kracht om de zonde te overwinnen en een leven van gehoorzaamheid aan God te leiden.

De wedergeboorte is een belangrijk onderdeel van het leven naar Gods genade. Het is een geestelijke vernieuwing die plaatsvindt wanneer we geloven in Jezus Christus, ons bekeren, zijn gedoopt in water en zijn gedoopt in de Heilige Geest. Onze oude natuur sterft en we worden een nieuwe schepping in Christus. We ontvangen een nieuw hart, een nieuw karakter en een nieuwe identiteit als kinderen van God.

Het leven naar Gods genade houdt in dat we ons afkeren van de zonde en ons richten op God. Het is een voortdurend proces waarin we groeien in ons geloof en onze relatie met God verdiepen. We doen dit door de Bijbel te bestuderen, te bidden, gemeenschap te hebben met andere gelovigen en gehoorzaam te zijn aan Gods Woord.

Leven naar Gods genade is een geschenk dat ons vrijmaakt van de macht van de zonde. Het is een leven van vreugde, vrede en hoop. Door de kracht van de Heilige Geest en de wedergeboorte kunnen we de zonde overwinnen en een leven leiden dat God behaagt. Het is een leven dat gekenmerkt wordt door Gods genade, liefde en zegen.

Ontvang nu direct jouw e-book via onderstaand formulier:


Lees in dit e-book de drie volgende delen:


Q&A

Wat is het verschil tussen het gratis e-book en dit e-book?
Wij willen graag alles gratis aanbieden. Daarom hebben wij ook een gratis e-book gemaakt. Het gratis e-book bevat alle onderdelen van dit e-book, alleen ontvang je niet alles direct. Via verschillende mailtjes en kleinere e-books ontvang je alle onderdelen in verloop van weken. Wil je hier niet op wachten? Dan kan je dit e-book voor een laag bedrag aanschaffen en ontvang je direct alle hoofdstukken.

Hoe ontvang ik het e-book?
Direct na de aanschaf wordt u doorgestuurd naar een aparte pagina. Op deze pagina kan jij het e-book als pdf-bestand downloaden. Daarnaast ontvang jij een mail waarop de link naar deze pagina staat. Dit is wel zo makkelijk.

Hoeveel kost dit e-book?
Normaal gesproken kost dit e-book al gauw 12 euro. Toch vinden wij dat iedereen goed onderwijs moet kunnen ontvangen over Gods genade en dat geld geen struikelblok hoort te vormen. Daarom hebben wij besloten om jou een speciale deal te geven voor 2.99 euro. Is dit alsnog te veel? Dan kan je zelf bepalen hoeveel jij voor het e-book over hebt. De minimale prijs is 0.99 euro. Is dit nog steeds te veel? Dan kan jij het e-book hier gratis downloaden en ontvang je in verloop van weken verschillende mailtjes en kleinere e-books.

Ik heb betaald maar heb geen mail ontvangen met de link.

Wij werken met goede software zodat jij direct het e-book kan lezen en er direct een mail naar jouw mailadres wordt gestuurd. Zou jij voor ons kunnen kijken of de mail misschien in de spam is beland? Als je er niet uitkomt, dan kan jij altijd een mail sturen naar info@LivingGospel.nl en zorgen wij er voor dat het snel wordt opgelost!
Let op: Wanneer je via machtiging betaalt, dan ontvang je het mailtje pas op het moment dat het bedrag van jouw rekening is afgeschreven. Je wordt wel direct doorgestuurd naar de downloadpagina om het boek te downloaden.

Waarom vragen jullie om een vergoeding?

Aan de ene kant willen wij het evangelie gratis houden. Daarom kan iedereen gratis gebruik maken van het gratis e-book waarbij in verloop van weken steeds een gedeelde van het e-book wordt toegezonden. Aan de andere kant willen wij zoveel mogelijk mensen bereiken met Gods goede nieuws. Door dit e-book aan te schaffen help je hieraan mee, zodat wij meer budget hebben om mensen te bereiken, nieuw materiaal te maken, de website te verbeteren met betere software en we nieuwe manieren kunnen uitrollen om Gods evangelie bij de mensen te krijgen.

Jouw gift/betaling wordt hiervoor gebruikt , dus door de aanschaf van dit e-book ben jij niet alleen jezelf tot zegen, maar ook anderen om jou heen!

Hoe kan ik betalen?

Je kan jouw gift/betaling via de volgende manieren aan ons geven: via iDEAL, Bancontact, Sofort, SEPA Debit (Hier vul jij jouw IBAN rekeningnummer in en macht je ons om een bedrag van jouw rekening te halen. Dit bedrag halen wij binnen twee weken van jouw rekening af), Creditcard, Paypal en Google Pay.

Onze voorkeur gaat uit naar iDEAL, Bancontact, Sofort of SEPA Debit, omdat dit ons de minste verwerkingskosten kost. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan mag je natuurlijk ook gebruik maken van de andere opties.

De betaling is snel geregeld. Binnen één minuut kan jij genieten van het e-book!

Ontvang nu direct jouw e-book via onderstaand formulier: