Meebidden

Erg bedankt dat jij wil meebidden voor de bediening! Gebed is een krachtig wapen van God, en ik heb mensen nodig die mee willen bidden voor open deuren en doorbraken. Bedankt dat je hierin geïnteresseerd bent.Algemene gebedspunten:

Gebedspunten

Tips om te bidden

Tip 1: Het is belangrijk om te weten wat we bidden en ervoor te zorgen dat we allemaal voor hetzelfde bidden.

In Mattheüs 18:19-20 zegt Jezus: "Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden."

Eenparigheid in gebed is krachtig en effectief, en God zal eenparig gebed zeker verhoren. Laten wij dus afstemmen waar wij voor bidden en waar wij voor in geloof staan.

Tip 2: Zoek naar Bijbelteksten die je geloof versterken en waardoor je gericht kunt bidden.

In Jakobus 1:5 staat: "En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden."

Jakobus zegt dat God ons graag iets wil geven, zolang wij niet twijfelen. In dit geval gaat het om wijsheid. Doordat dit in de Bijbel staat, weten wij zeker dat God ons wijsheid wil geven. Gebruik de Bijbel als richtlijn en bron van kracht tijdens het bidden.

Tip 3: Wees vrijmoedig in je gebeden en vraag God met vertrouwen om wat je nodig hebt.

Hebreeën 4:16 moedigt ons aan: "Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip."

God nodigt ons uit om vrijmoedig en zonder angst tot Hem te komen. God verlangt er zelfs naar dat wij naar Hem toe komen om dingen van Hem te vragen. Hij wil het ons graag geven.

Tip 4: Dank God nadat je hebt gebeden en geloof dat Hij zal antwoorden.

Filippenzen 4:6: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God."

Dank God dat Hij het gevraagde verhoord heeft. Dank Hem dat het binnenkort zichtbaar zal worden, en dat er een mooi getuigenis in aantocht is.

Tip 5: Om eenparig te bidden is het belangrijk om niet afgeleid te worden. Zet daarom een tijd vast om voor God te bidden.

In Mattheüs 6:6 zegt Jezus: "Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden."

Natuurlijk mag je ook samen met anderen tegelijkertijd bidden. Vooral voor eenparig gebed is het ook krachtig om met meerdere te bidden. Maar reserveer wel een tijd om te bidden. Door een vast moment te kiezen, kun je je richten op het gebed zonder afleiding.

Tip 6: Luister ook naar God tijdens het bidden. Staat Hij je toe om specifieke punten te horen en te begrijpen en hiervoor te bidden?

Johannes 10:27: "Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij."

Luister naar Gods leiding en laat Hem tot je spreken tijdens het gebed. Hierdoor ontvang je meer inzicht, en kan je nog gerichter bidden.

Tip 7: Besef dat God je werkelijk hoort wanneer je tot Hem bidt.

1 Johannes 5:14 zegt: "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil."

Vertrouw erop dat God naar je luistert en dat Hij jouw gebeden verhoort.

Tip 8: Realiseer je dat God niet luistert naar de mooiheid of veelheid van woorden, maar naar het hart.

In Matteüs 6:7-8 waarschuwt Jezus ons: "Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt."

God verlangt naar oprechte gebeden vanuit het hart, niet naar lege woorden.