Het Koninkrijkshandboek

Ontdek al Gods zegeningen en opdrachten voor jouw leven.


Praktisch studieboek: Wandel in Gods roeping voor jouw leven, ontdek al de zegeningen die God aan jou wil geven en begrijp de betekenis en doel van Gods koninkrijk.


  1. Meer dan 300 bladzijden aan informatie
  2. Simpel in een PDF en EPUB-bestand
  3. Luister meer dan 9 uur naar het Luisterboek
  4. Download het e-book direct na betalen
  5. Ontdek Gods plan en doel voor jouw leven
  6. Ontdek Gods zegeningen die Hij aan jou wil geven
  7. Ontvang een goed begrip over Gods koninkrijk
  8. Ontvang praktische tips om Gods zegeningen en opdrachten uit te leven
  9. Bepaal zelf wat je betaalt

Dit is de bindwijze e-book en luisterboek. Andere bindwijzen:

Boeken:

E-books:


Leef het koninklijke leven van de Bijbel

"In Gods koninkrijk zijn wij geen toeschouwers, maar deelnemers in Zijn plan om de wereld te veranderen en te vernieuwen met Zijn liefde en waarheid. In Gods grenzeloze goedheid wil Hij ons overladen met zegeningen, zodat wij Zijn liefde en genade ontvangen en doorgeven aan de mensen om ons heen."
Een wereld zonder God...

Mijn naam is Timo Groot. Ik ben een schrijver, Bijbelleraar en heb een groeiend social media bedrijf. Sinds 2020 maak ik geloofsopbouwende video's, studies, post en nog veel meer. Het is fijn om Gods koninkrijk te bouwen!

Stel, Jezus kwam niet 2.000 jaar geleden maar vandaag. Hij is geboren in Israël en trekt daar rond. Het nieuws heeft het vaak over Hem. Hoe is het toch mogelijk dat iedereen die Hem aanraakt geneest en de grootste wonderen gebeuren? Het nieuws probeert er alles aan te doen om Hem te ontmaskeren. Dit kan toch allemaal niet? Een buurman die ernstig ziek is gelooft in Hem. Hij neemt het vliegtuig naar Israël, raakt Jezus aan en geneest compleet van zijn ziekte! Als dit gebeurt, zet het jou aan het denken. Misschien ben je ziek, heb je veel angsten of heb je bevrijding nodig. Je denkt dan: 'als mijn buurman geneest, dan moet ik ook Jezus aanraken en ook ik zal genezen van mijn kwalen.' De kans is erg groot dat ook jij investeert in een reisje naar Israël. Want wie weet heb ook jij de kans om Jezus aan te raken en te genezen... Maar helaas leefde Jezus 2.000 jaar geleden en vinden wij Hem niet fysiek in Israël... Einde verhaal, toch?

Nee! Jezus is niet fysiek in Israël, maar toch geneest en bevrijdt Hij elke dag vele mensen! Dit doet Hij door Zijn volgelingen heen en Hij wil ook jou genezen of bevrijden! Het is de taak van de gelovigen om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Dus er is hoop voor deze wereld, er is hoop voor de zieken en er is hoop voor de gebondenen. Hoe dit precies in zijn werk gaat lees jij in dit e-book!


God wil ons zegenen om een zegen te zijn

"De zegen van God is als een regenbui die ons voedt en sterkt, naar tegelijkertijd de aarde om ons heen hoort te bevochtigen om anderen te doen groeien en bloeien. Wanneer wij Gods zegen ontvangen, worden wij bekwame tuiniers van Zijn liefde en genade, die de vruchten van Zijn goedheid in het leven van anderen planten." 

Wat leer ik?

De zegeningen van God

De zegeningen van God zijn overvloedig en talrijk aanwezig. Leer Zijn zegeningen herkennen en ontdek hoe God deze zegeningen wil uitdelen aan Zijn kinderen.

de opdrachten van God

De opdrachten van God gelden voor alle gelovigen. God heeft iedereen taken gegeven om Zijn koninkrijk te verspreiden en Zijn zegeningen uit te delen.

Geestelijk koninkrijk en duizendjarig vrederijk

Ontdek de verschillen tussen het geestelijke  en het duizendjarig koninkrijk. Jezus is nu Koning over jou, maar zal in de toekomst terugkeren als Koning over de wereld.

Dit boek leert de algemene roeping van iedere christen

Wees een getuige van Gods genade en barmhartigheid voor jouw leven, zodat mensen naar jou kijken en zien dat jij onder de overvloedige zegen van God leeft.


Onderwerpen Gods koninkrijk

Ontvang nu direct jouw e-book via onderstaand formulier:

Makkelijk te betalen

Betaal eenvoudig via drie stappen:
Stap 1: Kies jouw bedrag dat je wilt betalen. Minimale prijs is 0,99 euro
Stap 2: Vul jouw naam en e-mailadres in.
Stap 3: Kies met welke betaalmiddel je wilt betalen.
En binnen één minuut word jij automatisch doorverwezen naar de pagina waar je het e-book kunt downloaden! Je ontvangt ook een mailtje met een link naar deze pagina in jouw mail.

Betaal eenvoudig via IDeal, Bancontact, Creditcard, PayPal, Sofort of via een machtiging waarbij wij het bedrag van jouw rekening afhalen. (SEPA Debit). 

Jouw geld wordt goed besteed

Met de gift die jij geeft om dit boek te betalen gaan wij goed en vertrouwd mee om. Wij gebruiken jouw gift om meer mensen te bereiken met het evangelie van God, betere software te gebruiken voor onze (gratis) producten, nieuwe manieren te vinden om het evangelie te verspreiden en alle kosten te dekken. Oftewel, jij ontvangt een goed e-book en wij kunnen het evangelie aan anderen verkondigen! Een win-win.

Ik ben Timo Groot, de oprichter van Living Gospel en Timotheus media. Momenteel werk ik alleen aan deze website en de boeken. Sinds mijn achtste jaar ervaar ik dat de Heilige Geest mij trekt om de Bijbel te bestuderen. In dat jaar had ik de eerste keer de Bijbel van kaft tot kaft gelezen en in de loop van tijd kwamen er steeds meer keren bij. Ik heb een liefde voor God en Gods Woord en ik wil Gods Woord delen met iedereen die interesse heeft. Velen die het boek lezen denken dat ik een oudere man ben die zijn hele leven achter de rug heeft gehad. Dit is niet waar. Misschien vind je mij oud, maar ik ben pas geboren in 1999. Momenteel doe ik alles vrijwillig en heb ik een partimebaan naast alles wat ik voor Living Gospel doe. Ik heb het verlangen om fulltime aan Gods koninkrijk te bouwen en die tijd zal zeker komen! Ik wil de wereld veranderd zien worden en dat de wereld overvloeit wordt met de kennis en kracht van God. Mensen hebben Jezus nodig, alleen weten velen dat nog niet. Ik wil, met Gods kracht, mensen bereiken zodat zij een radicale keuze maken voor Jezus. Daarnaast wil ik mensen opleiden om te gaan evangeliseren en te wandelen in Gods koninkrijk.

Waarom is onderwijs over Gods koninkrijk belangrijk?

Onderwijs over Gods koninkrijk is ontzettend belangrijk. Gods koninkrijk is niet een bij-onderwerp in Gods Woord. Jezus zei dat Hij naar de aarde is gekomen om het evangelie van Gods koninkrijk te prediken en uit te leven. Als wij naar Jezus kijken, dan zien wij onze Koning. En onze Koning vraagt aan ons of wij dezelfde werken willen doen die Hij deed. Zonder onderwijs over Gods koninkrijk weten wij niet over welke werken Jezus sprak en wat wij precies moeten doen.

Veel gelovigen hebben geen beeld bij het koninkrijk van God. Sinds ik dit boek heb geschreven heb ik een goed beeld over Zijn koninkrijk. Dit was niet alleen een 'leuke studie', dit onderwijs heeft mijn blik op Gods evangelie compleet veranderd. Bij alles wat ik doe vraag ik mij of hoe ik Gods koninkrijk kan uitleven en hoe ik ervoor kan zorgen dat anderen God leren kennen en met mij meewandelen in het koninkrijk van God. Ik ken de zegeningen van God en het is mijn grootste verlangen dat ikzelf en anderen gaan wandelen in de overvloedige zegen van God. Via deze zegeningen predikte Jezus het evangelie. De menigte van mensen volgde Hem omdat Jezus iedereen genas en bevrijdde. Zijn onderwijs ging over het feit dat Zijn volgelingen hetzelfde konden doen in Zijn Naam. Mijn gebed is dat jij Zijn Koninkrijk leert kennen, wandelt in Gods zegen en anderen laat delen in Zijn zegeningen. Jij bent een afgezant van het koninkrijk van God! Wil jij hier meer over weten, lees dan dit boek!

Zegeningen en opdrachten

Gods zegeningen

God heeft jou en mij gezegend met ontelbaar veel zegeningen. In dit boek behandelen wij onder andere de volgende zegeningen: Vergeving van zonde, verlossing van zonde, verlossing van de dood, In Christus leven, genezingen, bevrijdingen, Gods zegen, voorspoed en de ontvangst van de Heilige Geest. Voor een gelovige is het belangrijk om op de hoogte te zijn van al Gods zegeningen, te weten hoe hij deze zegeningen ontvangt en te genieten van het leven samen met God. Door gebrek aan kennis leven veel gelovigen helaas in pijn, verdriet, armoede, ziekte of depressie. Dit vind ik enorm verdrietig, omdat God al voor de oplossing voor jouw probleem heeft betaald. Ik geloof dat de zegeningen die in dit boek behandeld worden jou vreugde geeft en jouw leven compleet op zijn kop zal zetten. Jezus heeft een dure prijs betaald om tot zegen te zijn. Ontvang die zegen door het geloof en door de praktische tips die in dit boek staan!

Gods opdrachten

Het lezen van onderwijs over de grote opdracht die Jezus aan ons heeft gegeven is erg belangrijk voor elke gelovige. Deze opdracht staat vermeld in Mattheüs 28:18-20, waar Jezus zegt: "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." Deze opdracht is een belangrijk onderdeel van het christelijke geloof en is relevant voor elke gelovige, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of ervaring.

Ten eerste is het belangrijk om deze opdracht te begrijpen, zodat we als gelovigen kunnen groeien in ons begrip van het doel van ons leven. Het is onze taak om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan alle volken, zodat zij ook kunnen delen in de verlossing en het eeuwige leven dat alleen in Hem te vinden is. Door deze opdracht te begrijpen, kunnen we ons leven richten op het vervullen van deze missie en onze roeping als christenen serieus nemen.

Ten tweede is het lezen van informatie over de grote opdracht belangrijk omdat het ons kan helpen om onze geloofspraktijk te verbeteren. Door te leren wat Jezus heeft geboden, kunnen we ons geloof versterken en onze relatie met Hem verdiepen. Het begrijpen van de grote opdracht helpt ons om ons bewust te zijn van onze verantwoordelijkheid als christenen en om ons leven te richten op het vervullen van deze missie.

Ten derde is het volbrengen van de grote opdracht van Jezus een zegen voor de mensen om ons heen. Het is een zegen wanneer wij in Jezus Naam de zieken genezen, mensen bevrijden van demonen en op andere manieren een zegen te zijn. Hierdoor zullen mensen eerder geneigd zijn om Gods Woord te ontvangen.

Ten slotte is het lezen van informatie over de grote opdracht belangrijk omdat het ons kan helpen om anderen te bereiken met het evangelie. Als we begrijpen wat Jezus ons heeft opgedragen, kunnen we anderen leren wat we hebben geleerd en hen helpen om een relatie met Hem op te bouwen. Dit kan een enorm verschil maken in het leven van mensen en heeft de potentie om levens te veranderen.

Ontvang nu direct jouw e-book via onderstaand formulier:


Q&A

Wat is het verschil tussen het gratis e-book en dit e-book?
Wij willen graag alles gratis aanbieden. Daarom hebben wij ook een gratis e-book gemaakt. Het gratis e-book bevat alle onderdelen van dit e-book, alleen ontvang je niet alles direct. Via verschillende mailtjes en kleinere e-books ontvang je alle onderdelen in verloop van weken. Wil je hier niet op wachten? Dan kan je dit e-book voor een laag bedrag aanschaffen en ontvang je direct alle hoofdstukken.

Hoe ontvang ik het e-book?
Direct na de aanschaf wordt u doorgestuurd naar een aparte pagina. Op deze pagina kan jij het e-book als pdf-bestand downloaden. Daarnaast ontvang jij een mail waarop de link naar deze pagina staat. Dit is wel zo makkelijk.

Hoeveel kost dit e-book?
Normaal gesproken kost dit e-book al gauw 8.99 euro. Toch vinden wij dat iedereen goed onderwijs moet kunnen ontvangen over Gods koninkrijk en dat geld geen struikelblok hoort te vormen. Daarom hebben wij besloten om jou een speciale deal te geven voor 2.99 euro. Is dit alsnog te veel? Dan kan je zelf bepalen hoeveel jij voor het e-book over hebt. De minimale prijs is 0.99 euro. Is dit nog steeds te veel? Dan kan jij het e-book hier gratis downloaden en ontvang je in verloop van weken verschillende mailtjes en kleinere e-books.

Ik heb betaald maar heb geen mail ontvangen met de link.

Wij werken met goede software zodat jij direct het e-book kan lezen en er direct een mail naar jouw mailadres wordt gestuurd. Zou jij voor ons kunnen kijken of de mail misschien in de spam is beland? Als je er niet uitkomt, dan kan jij altijd een mail sturen naar info@LivingGospel.nl en zorgen wij er voor dat het snel wordt opgelost!
Let op: Wanneer je via machtiging betaalt, dan ontvang je het mailtje pas op het moment dat het bedrag van jouw rekening is afgeschreven. Je wordt wel direct doorgestuurd naar de downloadpagina om het boek te downloaden.

Waarom vragen jullie om een vergoeding?

Aan de ene kant willen wij het evangelie gratis houden. Daarom kan iedereen gratis gebruik maken van het gratis e-book waarbij in verloop van weken steeds een gedeelde van het e-book wordt toegezonden. Aan de andere kant willen wij zoveel mogelijk mensen bereiken met Gods goede nieuws. Door dit e-book aan te schaffen help je hieraan mee, zodat wij meer budget hebben om mensen te bereiken, nieuw materiaal te maken, de website te verbeteren met betere software en we nieuwe manieren kunnen uitrollen om Gods evangelie bij de mensen te krijgen.

Jouw gift/betaling wordt hiervoor gebruikt , dus door de aanschaf van dit e-book ben jij niet alleen jezelf tot zegen, maar ook anderen om jou heen!

Hoe kan ik betalen?

Je kan jouw gift/betaling via de volgende manieren aan ons geven: via iDEAL, Bancontact, Sofort, SEPA Debit (Hier vul jij jouw IBAN rekeningnummer in en macht je ons om een bedrag van jouw rekening te halen. Dit bedrag halen wij binnen twee weken van jouw rekening af), Creditcard, Paypal en Google Pay.

Onze voorkeur gaat uit naar iDEAL, Bancontact, Sofort of SEPA Debit, omdat dit ons de minste verwerkingskosten kost. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan mag je natuurlijk ook gebruik maken van de andere opties.

De betaling is snel geregeld. Binnen één minuut kan jij genieten van het e-book!

Ontvang nu direct jouw e-book via onderstaand formulier: