Genezing: wat zeggen de brieven hierover?

Dan is het nu de tijd om de brieven te bestuderen, en te bekijken wat de apostelen schreven over genezing. Misschien is het jou al opgevallen dat er in de brieven relatief weinig over genezing wordt gesproken. Wanneer wij de evangeliën en het boek Handelingen lezen, zien wij veel verhalen en getuigenissen die spreken over genezing. In de brieven is dus een stuk minder. Dit komt niet doordat de brieven veel later werden geschreven dan de geschiedenis van het boek Handelingen. De brieven werden ongeveer geschreven tussen de jaren 50 en 100 na Christus. De geschiedenis van het boek Handelingen vond plaats tussen ongeveer de jaren 30 tot 60 na Christus. Oftewel, dezelfde mensen die ten tijde van het boek Handelingen leefden, schreven de brieven. Denk bijvoorbeeld aan Paulus, Johannes, Petrus, Jakobus en Judas. De reden dat deze schrijvers minder schreven over genezingen, kwam dus niet doordat deze schrijvers geen genezingen meer zagen gebeuren. Zij hadden namelijk zelf vele wonderen en tekenen gezien. Wanneer je ook goed de brieven leest, zie je dat Paulus sprak over de wonderen en tekenen die plaatsvonden in zijn bediening.

door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld. (Romeinen 15:19)

De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. (2 Korinthe 12:12)

De brieven aan de gemeenten zij niet brieven voor een ‘nieuwe generatie kerk’ in plaats van brieven aan de kerk van Handelingen. De brieven zijn namelijk gericht aan de kerken die ook in het boek Handelingen staan beschreven en zijn opgericht.

Daarnaast waren de brieven geschreven voor een bepaalde reden. Ze waren bedoeld om misstanden in de gemeente terecht te wijzen, om vragen te beantwoorden of om een openbaring van Jezus te delen (het boek Openbaring). Uit deze brieven kunnen wij veel leren, maar helaas wordt niet alles behandeld in de brieven. Dit geldt ook voor genezing. Straks lezen wij verschillende teksten uit de brieven over genezing, maar er waren (helaas) niet veel vragen vanuit de plaatselijke gemeenten over genezing, zodat Paulus of een andere schrijver er ook niet heel diep op ingingen.

Laten wij nu kijken naar de momenten wanneer genezing en gezondheid voorkomen in de brieven van de Bijbel.

Reden 76: De zieke zal behouden worden

De brief van Jakobus is erg mooi en praktisch. Jakobus ging kort in op de genezing van zieken. Laten wij de verzen bestuderen.

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:13-16)

Ik vind dit een grote belofte. Jakobus zei dat het gelovig gebed de zieke zal behouden en de Heere hem zal oprichten. Jakobus zei niet: ‘Wat de zieke betreft, laat de oudste voor hem bidden, en als het Gods wil is, dan zal hij misschien gezond worden.’ Jakobus zei ook niet: ‘De zieke zal kracht ontvangen om de ziekte te dragen’. Of ‘we bidden voor wijsheid voor de dokters, zodat zij de zieke kunnen genezen.’ Begrijp mij niet verkeerd. Bidden voor kracht en wijsheid is ook erg mooi, en hier mag je zeker voor bidden en voor in geloof staan. Je mag bijvoorbeeld ook bidden dat een operatie goed lukt. Maar God wil meer doen dan ons kracht geven of wijsheid geven aan de dokters. God wil genezing brengen. God wil als dokter te werk gaan in jouw lichaam.

Maar wat geneest dan de zieke? Het gelovig gebed en het krachtig gebed van een rechtvaardige of oudste. Zie je de rol van geloof? Geloof is enorm belangrijk bij de genezing van de zieke. Dit geldt niet alleen voor de zieke, maar ook voor de rechtvaardige of oudste. Ook deze man of vrouw hoort in geloof te staan dat de zieken genezen in de gemeente. Johannes laat in de volgende verzen zien hoe krachtig geloof is.

Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. (Jakobus 5:17-18)

Het gelovige gebed zal de zieke behouden. Jakobus was hier absoluut zeker van en hij sprak niet in twijfel. Daarnaast sprak Jakobus niet over een heel traject waar een zieke doorheen moest gaan, om uiteindelijk, door veel lijden en beproevingen, gezond te kunnen worden. Jakobus had het over één gebed, zolang dit gebed in geloof wordt gesproken. Het kan natuurlijk zijn dat je een periode nodig hebt om te weten wat de Bijbel zegt over genezing, je geloof te ontvangen en ongeloof te elimineren. Dit is helemaal niet vreemd of raar, en deze periode mag er zeker zijn. Maar wanneer daar het geloof is, zal de zieke genezen worden en moet de ziekte verdwijnen. Het hoeft niet een lang traject te zijn.

Deze verzen laten ook zien hoe belangrijk het is om te bidden voor de zieken. Het is een opdracht uit het Woord van God, en is een belangrijke taak die wordt uitgevoerd in de gemeente of tijdens een huisbezoek. In de gemeente eren wij God, danken wij om wie Hij is en willen wij Hem beter leren kennen. Tegelijkertijd wil God ons zegenen en ons compleet herstellen in alle gebieden van ons leven. God wil dat het goed gaat met Zijn kinderen en daar hoort genezing bij. Sterker nog, het is een opdracht om in geloof te bidden voor de zieke. Wanneer dit gebeurt, zal de zieke behouden worden en zal God hem weer oprichten.

Reden 77: Genezing en zalving van olie

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. (Jakobus 5:14)

Jakobus geeft ook aan dat de oudste van de gemeente de zieke zalft met olie. Dit zien wij niet alleen in Jakobus terug, maar de discipelen van Jezus deden dit ook.

En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. (Markus 6:13)

In de tijd van Jezus kon olie gebruikt worden om wonden te verzachten. Dit zien wij onder andere terug in het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. (Lukas 10:34)

Spreekt Jakobus dan over de geneeskrachtige werking die in de olie zit? Nee. Jakobus zei niet dat de olie zou genezen, maar Jakobus zei dat het een gelovig gebed is dat voor de genezing zorgt. Waarom moest de oudste dan met olie zalven?

Wanneer wij kijken naar olie, dan is dit een teken van de Heilige Geest. Olie werd niet alleen gebruikt om zieken te zalven, maar ook om koningen aan te stellen in hun positie. Wanneer ze met olie werden gezalfd, werden ze als het ware gezalfd met de Heilige Geest. Dit zien wij ook terug in de zalving van koning David.

Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. (1 Samuël 16:13)

Wanneer werd de Heilige Geest vaardig over David? Op het moment dat hij gezalfd werd. In de genezing van een zieke neemt de Heilige Geest ook een belangrijke positie in. Ook toen Jezus op aarde was, genas Hij de zieke niet uit Zijn eigen kracht, maar doordat Hij gezalfd was met de Heilige Geest.

Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)

De olie is dus een teken van de Heilige Geest. Maar kan de Heilige Geest ook de ziekte genezen?

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. (Romeinen 8:11)

De Heilige Geest kon Jezus laten opstaan uit de dood. De Heilige Geest zal in de toekomst ook ons sterfelijke lichamen levend maken. Als de Heilige dit kan doen, dan kan Hij zeker een ziekte genezen. De Heilige Geest is dus bij machtige om de zieke volledig te genezen.

            Maar waarom moet er dan met olie gezalfd worden? Dit is een handeling van geloof. De genezing is niet in de olie, maar is in het geloof dat op het moment dat je met olie gezalfd wordt, de Heilige Geest gaat werken in jouw lichaam. Je gelooft dat de Heilige Geest, gekenmerkt door olie, alle ziekte uit jouw leven weghaalt. Jakobus verkocht niet speciale ‘hemelse’ olie, dat elk ziekteprobleem kon oplossen. De zalving van olie is een handeling van geloof en een symbool van de Heilige Geest.

Reden 78: Bij bekering vindt er genezing plaats

En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:15-16)

In het volgende hoofdstuk gaan we kijken naar de oorsprong van ziekte, en zullen we zien dat zonde een reden kan zijn dat iemand ziek is. Maar dit is niet altijd het geval. Jakobus spreekt ook over als. Jakobus zegt niet dat iedereen die ziek is, dit automatisch komt door een zonde die hij heeft gedaan.

Natuurlijk kan het wel zo zijn dat een zonde ervoor zorgt dat iemand ziek is. Dit zien wij ook terug in het natuurlijke. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Te vaak en te ongezond eten zorgt voor lichamelijke klachten.
  • Het gebruiken van veel drugs kan zorgen voor gewichtsverlies.
  • Het drinken van te veel alcohol tast je lever aan.
  • Met iedereen naar bed gaan kan zorgen voor soa’s.
  • Woede-uitbarstingen kan leiden tot stress.
  • Piekeren en stress kunnen leiden tot lichamelijke klachten.

En zo kunnen wij deze lijst nog met veel dingen aanvullen. Wat is hier belangrijk in?

Laten we kijken naar het volgende voorbeeld. Je hebt een man, David, en een oudste, Kevin. David houdt heel erg van lekker en ongezond eten en hij maakt een radicaal besluit. Vanaf nu zal hij elke ochtend, middag en avond doorbrengen in fastfoodrestaurants, en hij drinkt alleen nog maar Cola en milkshakes. Na één jaar voelt David zich niet zo lekker. Hij laat bloed prikken bij de dokter, en de dokter vertelt hem dat hij een te hoge bloeddruk en te veel cholesterol heeft, vanwege zijn eetpatroon. Ook zijn kniepijn en vermoeidheid komen volgens de dokter door het eten en het overgewicht. David gelooft in genezing, dus hij roept Kevin om voor hem te bidden. Kevin komt naar hem toe, zalft hem met olie en hij bidt voor genezing. God raakt David aan en hij is op bovennatuurlijke wijze genezen. Vervolgens gaat David weer naar de fastfoodrestaurants, en na een halfjaar ontvangt hij weer klachten, en is hij terug bij af.

Begrijp je het voorbeeld? Dit is een natuurlijk voorbeeld, waarbij iedereen het logisch zou vinden dat David ziek is. David heeft geen genezing nodig, hij moet zich bekeren van zijn eetpatroon, en gezond gaan eten. Wanneer hij besluit om zich te bekeren, kan Gods genezing en gezondheid blijvend stromen, en zal hij gezond blijven. Dit verhaal lezen wij ook terug in de Bijbel, in de brief aan Timotheüs.

Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. (1 Timotheüs 5:23)

Waarom moest Timotheüs wijn drinken? Omdat dit gezond was en genezend werkte voor zijn maag. Het is belangrijk om te begrijpen dat het water wat wij in de westerse wereld drinken, veel gezonder is dan het water in de oudheid. Het water kon toen verontreinigd zijn. En dit kon weer zorgen voor ziektes zoals diarree en cholera. Wanneer je een beetje wijn dronk, waar alcohol inzat, kon de alcohol bepaalde bacteriën doden die in de maag aanwezig waren. Hierdoor ontving Timotheüs minder snel kwalen. Paulus kon naar Timotheüs toe komen en zijn handen op hem leggen, maar als Timotheüs niet zijn drinkgewoonte veranderde, zou hij binnen een paar weken weer ziek worden.

Wanneer wij kijken naar de gezondheid van mensen, is het soms nodig om je te bekeren van slechte of ongezonde gewoonten.

In deze reden hebben wij dit vooral vergeleken met natuurlijke of lichamelijke gevolgen, die bekend zijn in de medische wereld. Dit kan natuurlijk ook van toepassing zijn op geestelijke zonden, die (nog) niet bekend zijn in de medische wereld. In dit geval zal de bekering zorgen voor de genezing.

Maar moet ik mij dan bekeren om gezond te worden? Eigenlijk is dit een onlogische vraag. Wanneer je leeft met God en je ziet zijn goedheid, wil jij automatisch op Hem lijken. Je bekeert je niet omdat je verlost wil worden van ziekte, je bekeert je omdat je op God en op Jezus wil lijken. Dat is een goede motivatie van bekering. Ik roep ook iedereen op om zich te bekeren tot God en te bekeren van dode werken, of je nou gezond of ziek bent. Wanneer je een levensstijl hebt waarin je zoveel mogelijk op Jezus wil lijken, en jij je bekeert wanneer de Heilige Geest iets openbaart, dan hoef je je niet druk te maken of de ziekte door een (verborgen) zonde komt. Alleen wanneer jij zeker weet dat de ziekte voortvloeit uit een zonde, is het nodig om je te bekeren voordat je laat bidden voor genezing.

Reden 79: Lijden en ziekte horen niet bij elkaar

Wanneer je spreekt over genezing en dat God niet wil dat iemand ziek is, kan je het volgende horen: ‘Lijden hoort bij het leven en de Bijbel belooft lijden en vervolgingen.’

Het klopt dat lijden en vervolgingen bij het leven hoort. Dit is iets wat Jezus heeft gezegd.

(…) In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

Op aarde zullen Christenen vervolgd worden en sommigen zullen zelfs gedood worden vanwege hun geloof. Dit is het lijden vanwege het geloof. Maar, in het Nieuwe Testament wordt er nooit met lijden bedoeld dat iemand plotseling ziek wordt. En de keren waarin iemand aan een ziekte leed, staat er dat deze van deze ziekte is genezen, of dat de ziekte geen kwaad kon aanrichten[1].

Vaak wordt het verhaal van Paulus zijn doorn in het vlees aangehaald als bewijs dat ziekte bij het leven van een Christen hoort, en dat ziekte bij het lijden hoort.

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. (2 Korinthe 12:7-9)

Wat was deze doorn in het vlees? Was dit een ziekte? Gelukkig hoeven wij niet zelf te verzinnen wat Paulus als een doorn in het vlees beschouwde. In de volgende verzen legde hij uit wat zijn zwakheden waren.

Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. (2 Korinthe 12:9-10)

Ook wanneer wij de context van deze tekst bestudeerde, komen wij erachter dat Paulus niet sprak over een ziekte. Paulus sprak over het lijden voor het evangelie. Oftewel, hij sprak over smadelijke behandelingen, noden, vervolgingen en benauwdheden. Paulus sprak niet over een ziekte die God niet wilde wegnemen.

Paulus, en ook wij, kunnen lijden aan het evangelie doordat wij onjuist en met haat behandeld worden. Maar lijden aan het evangelie betekent niet dat God ons een ziekte heeft gegeven die Hij niet meer van ons wil wegnemen.

Ik wil jou aanmoedigen om het Nieuwe Testament te lezen, en elke keer wanneer het woord ‘lijden’, ‘beproeving’ of ‘vervolging’ in de Bijbel staat, de context te lezen. Staat er iets over ziekte of gaat het juist over andere vormen van lijden? Je zal tot de ontdekking komen dat Bijbels lijden en ziekte niet hand-in-hand gaan.

Dan is er één vorm van lichamelijk lijden die wel door Bijbelse vervolging kan komen. Dit is de vorm van lijden waarbij iemand bijvoorbeeld gemarteld wordt, en daardoor lichamelijke ongemakken kan ervaren. Maar ook in deze situaties is het niet God die dit heeft veroorzaakt, en God wil ook in deze situaties genezing brengen. Dit zien wij terug in de steniging van Paulus.

Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. (Handelingen 14:19-20)

Paulus werd gestenigd, wat behoort tot ‘het lijden van het evangelie’. Maar vervolgens werd Paulus op bovennatuurlijke wijzen genezen. Waarschijnlijk was hij dood en dit betekent dat hij zelfs opstond uit de dood. Dus ook wanneer je lijdt om het evangelie, wil God je genezen.

[1] Mattheüs 17:15, Markus 5:26 en Handelingen 28:5

Reden 80: Ons lichaam is een tempel

Wanneer jij aan de hemelse tempel van God denkt, waar denk jij dan aan? Ik weet zeker dat de tempel van God prachtig zal zijn en dit niet vergeleken kan worden met de mooiste gebouwen op aarde. Ik weet zeker dat deze tempel geen scheuren heeft, en dat je niet bang hoeft te zijn dat opeens het plafond zou vallen, of dat er een gat in de vloer is waarover je kan struikelen. Gods hemelse tempel zal perfect zijn en kent geen gebreken.

Wist je dat het lichaam van een mens ook een tempel wordt genoemd?

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthe 6:19-20)

Omdat het lichaam een tempel is, is het belangrijk om je lichaam niet te gebruiken voor de hoererij. Dit was het punt dat Paulus wilde maken aan de gemeente in Korinthe. Maar tegelijkertijd vind ik het prachtig dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest wordt genoemd. Zoveel mensen zijn helaas onzeker over hun lichaam, en sommigen durven niet in de spiegel te kijken, terwijl God jouw lichaam als een tempel beschouwt, waarin Zijn Heilige Geest woont. Je hoeft je niet te schamen, je bent een prachtige tempel van God, en je bent prachtig gemaakt!

Wanneer wij naar het Oude Testament kijken, en lezen over de tempel, dan was de tempel het mooiste gebouw van Israël. Alles moest perfect zijn en bekleed worden met goud en kostbare edelstenen en materialen. Zo wil God dat ons lichaam ook perfect is en ons lichaam geen gebreken kent. God wil ons lichaam als een prachtig en volmaakte tempel maken.

In mijn kerk had iemand een prachtig getuigenis. Voordat diegene tot geloof kwam, was zij depressief en sneed zij zichzelf in haar armen. Zij was tot geloof gekomen en de depressie verdween. Alleen bleven de littekens op haar armen zichtbaar. Tijdens een dienst gebeurde er een groot wonder. Terwijl zij in de dienst zat, verdwenen alle littekens en had zij weer een mooie huid. Waarom deed God dit? Ik geloof dat God dit deed omdat God haar helemaal wilde herstellen. God wilde haar niet alleen geestelijk herstellen en haar depressie wegnemen, God wilde haar lichaam ook herstellen en weer ‘als nieuw’ maken. Haar lichaam mocht weer een ‘perfecte tempel’ van de Heilige Geest worden.

Wanneer jij te maken hebt met ziekte, wil God jouw lichaam ook weer perfect maken, zodat jouw lichaam een prachtige en volmaakte tempel van de Heilige Geest is.

Reden 81: Johannes wenst dat alles goed gaat

Dan gaan wij nu kijken naar de derde brief van Johannes. Johannes schreef deze brief aan Gajus, die betrokken was bij de gemeente. We lezen dat Gajus graag reizende bedieningen wilde helpen en hen wilde ontvangen om voor hen te zorgen. Maar een andere broeder in de gemeente, Diotrefes, wilde dit verhinderen. Zelf hielp hij geen reizende bedieningen, en degenen die dit wel deden, stootte hij uit de gemeente. In deze korte brief wilde Johannes Gajus bemoedigen dat hij er goed aan deed om reizende bedieningen te ondersteunen, en dat hij niet moest luisteren naar Diotrefes. Dit was dus een persoonlijke brief aan Gajus. Laten wij kijken naar de openingszinnen van Johannes aan Gajus.

De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. Geliefde, ik wens (NBG zegt bid) dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. (3 Johannes 1:1-2)

Johannes wenst dat het Gajus in alles goed gaat en dat hij gezond is. Het Griekse woord voor ‘wens’ is ‘εὔχομαι’ en betekent ‘bidden’ of ‘wensen’. Dit Griekse woord zien wij ook terug in de volgende twee Bijbelteksten:

Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. En wij bidden ook hierom, namelijk om uw volledig herstel. (2 Korinthe 13:9)

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:16)[1]

Johannes wenste, of bad, dat Gajus gezond was. De apostel Johannes liep jarenlang mee met Jezus, en hij wist hoe hij moest bidden. Sterker nog, Jezus heeft hem zelf leren bidden. Ik weet zeker dat Johannes bad volgens de wil van God en hij wist dat het Gods wil was dat Gajus gezond was. Wanneer Johannes tot God bad, bad hij niet: ‘O, ik hoop dat God dit en dat wil doen.’ Nee, Johannes wist dat hij alleen die dingen moest bidden die de wil van God waren. In de eerste brief van Johannes lezen wij namelijk:

En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. (1 Johannes 3:22)

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. (1 Johannes 5:14-15)

Johannes kende de kracht van gebed en wist precies hoe het gebed werkte. Wanneer Johannes tegen Gajus zei dat hij bidt dat hij gezond is, dan is dit een goed Bijbels gebed en de wil van God.

God wil dat wij voor elkaar bidden en dat wij ook bidden dat wij gezond zijn en blijven. God is niet alleen geïnteresseerd in ons ziel en dat het goed gaat met ons geloofsleven, God wil dat het goed gaat met zowel onze ziel, geloofsleven als lichaam.

[1] Dit Griekse woord komt ook voor in: Handelingen 26:29, 27:29, Romeinen 9:3 en 2 Korinthe 13:7.

Reden 82: Een terugblik op de lijdende dienaar

In de brief van Petrus blikte Petrus terug op de lijdende dienaar van Jesaja. Petrus citeerde namelijk Jesaja 53.

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:24)

Het is interessant om te lezen aan wie Petrus dit schreef. Petrus schreef dit namelijk aan slaven die hun meesters onderdanig moesten zijn. Sommige meesters waren liefdevol, maar je had ook meesters die slecht waren, en de slaven sloegen zodat zij striemen ontvingen.

Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. (1 Petrus 2:20)

De slaven mochten weten dat Jezus, net als hen, ten onrechte leed en ten onrechte slagen ontving. De slaven konden zich dus identificeren met Jezus. En de slagen die Jezus ontving, en de striemen op Zijn rug, zorgden voor iets prachtigs. Doordat Jezus leed, kwam er genezing tot stand. De slaven werden bemoedigd om vol te houden en te denken aan hoe Jezus het onrecht had verdragen.

Petrus schreef aan slaven die ook striemen op hun rug hadden gekregen door hun meester. Is het om deze reden dat Petrus schreef: Door Zijn striemen bent u genezen? Dat de slaven die pijn en lichamelijke klachten hadden gekregen door de slagen mogen beseffen dat er genezing is door de striemen van Jezus? Dat zij daardoor niet in pijn en lichamelijke klachten hoeven te leven?

In ieder geval laat de kruisiging zien dat Jezus volledig herstel heeft gebracht, zowel van onze geest, ziel als lichaam. In reden 34 zijn wij dieper ingegaan op de kruisiging van Jezus en Zijn striemen.

Reden 83: Laat het lichaam bewaard worden

Zoals wij in de vorige reden al lazen, wil God dat het goed gaat met onze geest, ziel en lichaam. Dit zien wij terug in 1 Thessalonicenzen.

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. (1 Thessalonicenzen 5:23)

Ook dit was een gebed van de apostel Paulus aan de gemeente. Ook Paulus bad dat ons geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van Jezus. Paulus sprak niet alleen over onze geest en ziel, maar ook over het lichaam. God is geïnteresseerd in de gehele mens, dus ook het lichaam.

Daarnaast is het erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen de ziel en het lichaam. In de ziel zitten bijvoorbeeld je emoties, je wil en je gedachten. En het lichaam is het aardpak waarin je wandelt. Wanneer het niet goed is met je lichaam, is de kans groot dat dit invloed heeft op je ziel. Wanneer je bijvoorbeeld elke dag pijn ervaart, zal dit invloed uitoefenen op je ziel. Door de pijn kan je bijvoorbeeld verdrietiger zijn. Of doordat je bepaalde handelingen lichamelijk niet meer kan doen, kan dit ervoor zorgen dat je wil en je gedachten verandert. Terwijl je eerst grote plannen had, kunnen er nu andere negatieve of kleinere gedachten voor in de plaats komen. Het is niet Bijbels om het lichaam, de ziel en het geestelijke los van elkaar te zien. De mens is een eenheid, en bestaat uit een lichaam, ziel en geest. God is betrokken bij de gehele mens, en niet alleen bij bepaalde onderdelen van de mens. God wil complete gezondheid en herstel brengen.

Reden 84: De dood is een vijand

Daarnaast spreekt de Bijbel ook over de dood als een vijand. De dood is niet een vriend van de mens, maar de vijand. Veel ziekten leiden tot de dood en er zijn veel ongeneeslijke ziekten in de wereld, die binnen een aantal weken, maanden of jaren dood en verderf kan brengen. Op dit moment is de dood nog steeds een vijand van de mens, en iedereen gaat op een gegeven moment dood. Maar dit was nooit Gods wil geweest.

De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. (1 Korinthe 15:26)

Soms als iemand ziek is, wordt dit beschouwt als een zegen en een mooi leerproces. Je kan inderdaad veel leren wanneer je ziek bent, maar ziekte is geen hulpmiddel van God en is niet een middel om je te tuchtigen of je iets te leren. De ziekte, die vaak leidt tot de dood, mogen wij beschouwen als een vijand en als een indringer. God wil niet dat je ziek bent, en Hij gebruikt ziekte ook niet om Zijn kinderen te beproeven.

Het is belangrijk om ziekte te beschouwen als een vijand en als een indringer. Wanneer wij dit doen, doen wij er alles aan om de ziekte te weerstaan. Wanneer wij zeggen: ‘deze ziekte is aan mij gegeven, zodat God mij kan beproeven’, dan omarm je de ziekte, en doe je er niet alles aan om het te weerstaan. Je blijft dan altijd het idee houden dat God een hoger doel heeft met de ziekte, zodat je misschien dingen eruit moet leren of dat God je aan het tuchtigen is.

Ook voor de wereld is ziekte een vijand. De medische wetenschap probeert er alles aan te doen om ziekte te bestrijden, zodat mensen gezond door het leven kunnen gaan. Ieder mens weet dat ziekte verkeerd is en geen zegen is. Een mens is niet gebouwd om met moeite door het leven te gaan, waarbij elke beweging pijn doet. De mens is bedoeld tot vrijheid, en dat betekent ook dat de mens vrij is van ziekte en van pijn. God heeft de mens niet geschapen om pijn en ellende mee te maken. Maar hoe is de ziekte dan in de wereld gekomen? Dit hebben wij in het eerste hoofdstuk behandeld. De ziekte werd niet door God geschapen, maar kwam in de wereld door de zondeval. Door de zondeval kwam er imperfectie in de wereld, en ontstond er dood, ziekte en moeite.

Reden 85: God heeft genezers aangesteld

Wanneer wij naar een gemeente kijken, dan heb je verschillende mensen en bedieningen nodig om een gemeente te leiden. De meeste mensen kennen wel de voorganger of herder, die de gemeente leidt. Daarnaast heb je ook ondersteunende bedieningen, die mensen helpen met specifieke problemen. In veel gemeenten heb je ook een bestuur, die alles wettelijk leidt. Paulus maakte ook een overzicht van bedieningen die in een gemeente thuishoren.

God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. (1 Korinthe 12:28)

Wat heeft God, volgens Paulus, aan de gemeente gegeven? Apostelen, profeten, leraars, krachten, genadegaven van genezingen (hierna noem ik ze genezers), hulpverlening, bestuurlijke gaven en tongentaal. Is het je wel eens opgevallen wat de volgorde is in het lijstje van Paulus? Wanneer wij dit vergelijken met een standaardkerk, is dit anders. In een hedendaagse kerk heeft het bestuur de leiding van de gemeente. Dit bestuur (of de gemeenteleden) stelt vervolgens een voorganger aan, die onder het bestuur staat. Vervolgens ondersteunen hulpverleners de voorganger. Dit zijn bijvoorbeeld pastorale werkers. In sommige gemeenten wordt ook de bediening van Bijbelleraar geaccepteerd. In veel gemeenten kan je niet een apostel, profeet, mensen die demonen uitdrijven, genezers, of mensen die in tongentaal bidden en dit uitleggen vinden. Terwijl Paulus aangaf dat deze mensen in de gemeente een plaats horen te hebben.

Nu wil ik in dit boek niet ingaan op alle verschillende bedieningen in de gemeente, ik wil alleen inzoomen op de genezers. Volgens Paulus horen genezers een belangrijke en actieve rol in te nemen in de plaatselijke gemeente. Wat zegt dit over Gods wil om te genezen?

Ten eerste wil God dat er in iedere plaatselijke gemeente genezers zijn. Soms is er een discussie gaande, waarin mensen zeggen dat alleen Jezus en de apostelen van Jezus konden genezen. Dit klopt niet, want Paulus wilde dat in iedere plaatselijke gemeente genezers werden aangesteld die kunnen bidden voor genezing en de zieken kon genezen.

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. (Jakobus 5:14)

Ten tweede betekent dit dat genezing een belangrijke rol speelt in de gemeente van God. God wil in Zijn gemeente genezen, en wil ook dat er actief mensen betrokken zijn in de genezingsbediening. Het is belangrijk dat de kerk ook ruimte geeft voor genezingsonderwijs, genezingsdiensten en ziekenbezoek. Genezingen worden vaak weggeschoven als: ‘het is mooi als het gebeurt, maar de focus ligt op de zondagochtenddienst en dat mensen geestelijk groeien.’ Wel, het is inderdaad mooi dat mensen geestelijk groeien, maar tegelijkertijd hoort er een urgentie te zijn voor de zieken en om deze zieken te genezen.

Ten derde betekent dit dat specifieke mensen geroepen zijn als genezers. Natuurlijk geldt de opdracht om zieken te genezen voor alle volgelingen van Jezus.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: (…) op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:17-18)

Wanneer je op straat bent, mag je voor de zieken bidden. Maar in de gemeente is deze rol weggelegd aan specifieke mensen.

God heeft deze bediening gegeven aan elke lokale gemeente. Meestal heeft een dorp of stad verschillende kerken, wat betekent dat er veel mensen zijn die door God geroepen zijn als genezer, maar helaas nog niet in hun doel en bestemming leven. Wanneer iedere kerk één persoon heeft die de bediening van genezen heeft, spreek je al over duizenden personen die God geroepen heeft als genezer. Wanneer al deze mensen in hun bediening staan, zal de kerk gezonder dan ooit zijn. Genezing maakt dus een belangrijk onderdeel uit van de structuur van de kerk.

Reden 86: De gaven van genezingen

Maar hoe kunnen deze genezers dan genezen? Dit legt Paulus uit in 1 Korinthe 12, dat spreekt over de gaven van de Geest.

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. (…) Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:1-11)

Aan de hand van deze tekst wil ik een aantal lessen delen.

Ten eerste wil de gehele Drie-eenheid, dus zowel God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest genezen. Valt het je op dat alle Drie worden genoemd? Er wordt gesproken over de Geest, de Heere en God. God wil jou genezen, wat wij ook in de Bijbel lezen.

God de Vader wil genezen:

(…) Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

Jezus Christus wil genezen:

En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! (Markus 1:40-41)

En de Heilige Geest wil genezen:

(…) En aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest. (1 Korinthe 12:9)

Dit is erg fijn om te weten, want we weten dat wij met vrijmoedigheid tot God Zijn troon kunnen naderen, en al weten dat God ons graag wil verhoren. God wil ons namelijk al genezen, wij hoeven God niet te overtuigen, of Zijn gedachten te veranderen.

De tweede les die we kunnen leren is dat het de Heilige Geest is die werkzaam is door de genezer heen. Wanneer wij naar een genezer gaan, hoeven wij geen genezing te verwachten van de man of vrouw die bidt of genezing uitspreekt. Wanneer wij naar een genezer gaan, mogen wij erop vertrouwen dat het de Heilige Geest is die door de genezer werkzaam is, en ons aanraakt en geneest. Wij vertrouwen niet op mensen, maar vertrouwen erop dat God mensen gebruikt om door heen te werken. Uiteindelijk moeten wij al ons geloof en hoop hebben op Jezus en de Heilige Geest die ons geneest, en niet op een mens.

De derde les die we leren is dat God genezers heeft aangesteld in Zijn gemeente, wat wij ook al zagen in de vorige reden. Soms zijn mensen sceptisch over genezers. Het wordt soms bestemd als: ‘van de duivel’. Maar het is God zelf die genezers heeft aangesteld, en het is de Heilige Geest die genezers gebruikt en heeft gegeven aan de gemeente. Natuurlijk is het belangrijk om mensen te toetsen, maar als de vrucht goed is en Jezus wordt verhoogd, dan komt deze genezer van God. Een genezer is een belangrijk hulpmiddel die God aan jou, als gemeentelid, heeft gegeven. Je mag dus gebruik maken van de genezer, en samen in geloof staan voor een wonder en doorbraak van God.

Samenvatting

In dit hoofdstuk bekeken we wat de apostelen schreven over genezing in de brieven. Hoewel er in de evangeliën en het boek Handelingen veel verhalen over genezing worden verteld, komt het in de brieven minder vaak voor. Dit komt doordat de brieven bedoeld waren om specifieke vragen van de gemeente te beantwoorden, of ze te bemoedigen of te corrigeren op punten waarmee ze zaten.

Desondanks zijn er wel teksten te vinden in de brieven die betrekking hebben op genezing. Zo wordt er in de brief van Jakobus gesproken over het bidden en zalven van zieken. Jakobus benadrukt het belang van geloof bij genezing, dit geldt zowel voor degene die genezen wil worden, als bij de oudsten die voor genezing bidden. Ook wordt in de brief van Johannes gewenst dat het Gajus, een gemeentelid, in alles goed gaat en dat hij gezond is. Dit gebed van Johannes laat zien dat het Gods wil is dat mensen gezond zijn.

Ook Petrus haalde kort een genezingscitaat uit het Oude Testament aan. Petrus citeerde Jesaja en zei dat door Jezus Zijn striemen wij genezen zijn. Dit schreef Petrus aan slaven die slagen ontvingen van hun meesters.

Daarnaast wordt in de brief van Jakobus benadrukt dat bekering en het belijden van zonden ook kunnen leiden tot genezing. Het is belangrijk om te beseffen dat ziekte niet altijd het gevolg is van zonde, maar in sommige gevallen kan bekering wel leiden tot genezing.

Wanneer wij het begrip lijden bestuderen, zien wij dat hiermee niet ziekte wordt bedoeld. Wanneer God zegt dat lijden en vervolging bij het leven horen, bedoelt God niet dat wij ziekte moeten accepteren, en dit van God komt.

Verder wordt in de brieven gesproken over het belang van het lichaam, dat als een tempel van de Heilige Geest wordt gezien. God wil dat ons lichaam gezond en perfect is, net zoals Zijn hemelse tempel perfect is. Paulus bidt ook dat het lichaam van de gelovige bewaard wordt totdat Jezus terugkomt.

Ook de dood wordt als vijand van de mens gezien, en niet als een vriend. De ziekte, die vaak leidt tot de dood, mogen wij daarom ook beschouwen als de vijand.

Tot slot benadrukt Paulus dat genezing een belangrijke rol speelt in de gemeente, en dat genezers worden aangesteld door God. Genezing is dus een belangrijk onderdeel van de structuur van de kerk. Het is de Heilige Geest die door deze genezers heen werkt om mensen te genezen.


Lees ook: