De Opname van de gemeente

Ooit komt een dag dat de volgelingen van Jezus worden opgenomen in de lucht. De Here Jezus geeft ons het bevel om bij Hem te komen, er klinkt een stem van een aartsengel en een bazuin van God. In reactie op deze geluiden worden eerst de doden opgewekt en krijgen zij een vernieuwd lichaam. Direct daarna worden de lichamen van de levenden veranderd en de doden en de levenden worden in een oogwenk weggerukt naar de lucht om de Here Jezus te ontmoeten. Samen met de Here Jezus gaan wij naar het Vaderhuis in de hemel en wij zullen voor altijd bij de Here Jezus zijn. Druk op de juiste knop om jouw Bijbelstudie te starten.