Waarom is er geen zon op de nieuwe aarde?

De nieuwe hemel en aarde is een belangrijk onderwerp in de Bijbel. In Openbaring 21:1 lezen we: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan." Dit is een prachtige belofte die ons de hoop geeft op een toekomstige plaats van eeuwige vreugde en vrede. Maar wat betekent het dat Openbaring 21:23 zegt dat er geen zon zal zijn op de nieuwe aarde?

De nieuwe hemel en aarde: een volledig nieuwe schepping

Laten we eerst nader bekijken wat de nieuwe hemel en aarde inhouden. Het is niet simpelweg een opgeknapte versie van de huidige wereld; het is een volledig nieuwe toekomstige schepping waarin gerechtigheid en heiligheid heersen. Er zal geen verdriet, pijn of zonde meer zijn (Openbaring 21:4). Het is een plaats waar God zelf bij Zijn volk zal wonen. In Openbaring 21:3 lezen we: "En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn." 

Gods intieme aanwezigheid: de vervanging van de zon

Dit is een prachtige gedachte. God, die de Schepper van het universum is (zowel de huidige als toekomende), zal Zich persoonlijk bij Zijn volk vestigen. Hij zal intiem bij ons wonen en ons omringen met Zijn liefde en goedheid. Dit betekent dat we voortdurend Gods luister en glorie zullen ervaren. De Bijbel beschrijft in Openbaring 21:23 dat de nieuwe aarde verlicht zal worden door het Lam, Jezus zelf. "De stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de luister van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp."

Jezus, het Lam van God, zal het licht zijn tijdens de nieuwe aarde. Dit is een prachtig symbolisch beeld dat ons laat zien dat Jezus het centrum van ons bestaan zal zijn. Hij is het licht dat de duisternis verdrijft en ons de weg wijst. Zijn aanwezigheid zal ons voortdurend omgeven en Zijn licht zal alles verlichten. Wat een geweldige hoop hebben wij als gelovigen, wetende dat we voor eeuwig in het licht van Jezus zullen wandelen!

Een hoopvolle toekomst in Gods glorie

Gelovigen hebben een hoopvolle toekomst. De nieuwe aarde is niet tijdelijk; het is een eeuwig thuis voor Gods volk. In 2 Petrus 3:13 staat geschreven: "Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont." Deze belofte vult ons met hoop en vertrouwen, wetende dat er een dag zal komen waarop alle dingen worden hersteld en vernieuwd.

De afwezigheid van de zon op de nieuwe aarde heeft dus een diepere betekenis. Het herinnert ons aan het feit dat God zelf ons licht zal zijn. We zullen niet afhankelijk zijn van een externe bron van licht, maar we zullen wandelen in de stralende aanwezigheid van Jezus. Zijn glorie zal alle duisternis verdrijven en we zullen ons nooit meer in duisternis bevinden. De duisternis, een beeld van Gods vijanden en de duivel, zal geen plaats hebben in de nieuwe hemel en aarde.

Conclusie: Een toekomst vol stralend licht met Jezus

Dus waarom is er geen zon op de nieuwe aarde volgens de Bijbel? Omdat God zelf ons licht zal zijn. We zullen voor altijd wandelen in het stralende licht van Jezus. Dit is een prachtige belofte die ons inspireert en troost geeft in het heden, wetende dat we een hoopvolle toekomst hebben. Laten we ons hart verheugen en uitzien naar de dag waarop we voor eeuwig zullen leven in Gods glorie op de nieuwe aarde.

Wil jij nog veel meer weten over de eindtijd? Lees dan het boek De opname en wederkomst. Bestel nu direct gratis dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot. In dit boek kunnen en zullen wij veel dieper ingaan op de eindtijd.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God.