De opname survivalboek

Hoe jij verandert van een Leek naar een Opname Pro
"Kan jij de opname van de gemeente Bijbels onderbouwen?"

Mijn naam is Timo. Ik ben een schrijver, Bijbelleraar en heb een groeiende bediening.

Voordat ik dit e-book over de opname maakte, merkte ik dat ik alle kanten opgeslingerd werd. De een zei dat de opname van de gemeente niet komt, en een ander zei van wel. Hierdoor had ik bijna geen hoop meer. Wie moest ik vertrouwen en wat gaat er gebeuren? Tot slot lijkt de wereld steeds erger in brand te staan door verschrikkelijke vervolgingen, oorlogen, ziektes en hongersnoden. Kan het dan toch wezen dat christenen in de grote verdrukking terechtkomen? Zou de opname van de gemeente dan een dwaling zijn?

God vroeg aan mij om een e-book te maken over de opname. Ik wist niet waar ik moest beginnen. Er gaan toch maar een paar verzen in de Bijbel over de opname? Hoe kan ik dan een e-book maken? Tijdens mijn zoektocht in de Bijbel ontdekte ik dat er niet een paar verzen waren, maar dat de opname vanaf het boek Genesis een Bijbelse profetie is. Ik ontdekte tientallen teksten in de Bijbel die over de opname spreken. Ik ontdekte dat de opname een Bijbelvast gegeven is en elk moment kan plaatsvinden. Ik weet het nu zeker: Jezus komt terug voor de grote verdrukking. Door dit pakket weet jij ook zeker wat de Bijbel over de opname zegt. Bekijk hieronder wat anderen over het e-book zeggen.

Deze reviews gaan over het eindtijd survivalpakket


Waarom het e-book ook voor jou werkt:

Jij ontvangt direct toegang tot het gratis e-book van 90 bladzijden over de opname, gewoon als pdf-bestand


Hierdoor word jij de expert op het gebied van:


Dit geeft jou de volgende voordelen:


Ontvang nu direct jouw gratis e-book:


Wil jij alles weten over de opname van de gemeente

Wanneer jij mijn e-book over de opname van de gemeente leest, krijg jij een diepgaand begrip over deze gebeurtenis. Je zal ontdekken wat de Bijbel over de opname zegt, wat Gods plan is voor de nabije toekomst en wanneer Jezus terugkomt.


"Dit boek gaat in op het feit dat wij nooit de hoop hoeven te verliezen"

Ontdek waarom jij je altijd kunt troosten met de opname van de gemeente, nooit de hoop hoeft te verliezen en mag uitzien naar het moment dat Jezus je zal ophalen.


Ik ben Timo Groot, de oprichter van Living Gospel en Timotheus media. Momenteel werk ik alleen aan deze website en de boeken. Sinds mijn achtste jaar ervaar ik dat de Heilige Geest mij trekt om de Bijbel te bestuderen. In dat jaar had ik de eerste keer de Bijbel van kaft tot kaft gelezen en in de loop van tijd kwamen er steeds meer keren bij. Ik heb een liefde voor God en Gods Woord en ik wil Gods Woord delen met iedereen die interesse heeft. Velen die het boek lezen denken dat ik een oudere man ben die zijn hele leven achter de rug heeft gehad. Dit is niet waar. Misschien vind je mij oud, maar ik ben pas geboren in 1999. Momenteel doe ik alles vrijwillig en heb ik een partimebaan naast alles wat ik voor Living Gospel doe. Ik heb het verlangen om fulltime aan Gods koninkrijk te bouwen en die tijd zal zeker komen! Ik wil de wereld veranderd zien worden en dat de wereld overvloeit wordt met de kennis en kracht van God. Mensen hebben Jezus nodig, alleen weten velen dat nog niet. Ik wil, met Gods kracht, mensen bereiken zodat zij een radicale keuze maken voor Jezus. Daarnaast wil ik mensen opleiden om te gaan evangeliseren en te wandelen in Gods koninkrijk.


De opname van de gemeente, kort uitgelegd

De opname van de gemeente is een belangrijk Bijbels principe dat wordt beschreven in 1 Thessalonicenzen 4:16-17, waar staat: "Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen op het teken van een bevel, op de roep van de aartsengel en de klank van de bazuin van God, en eerst zullen de doden die in Christus zijn opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn." 

De opname van de gemeente is het moment waarop Jezus Zijn volgelingen van de aarde zal wegnemen voordat een periode van grote verdrukking aanbreekt. Dit is een belangrijk principe omdat het ons eraan herinnert dat Jezus terugkomt om ons te redden en ons te bevrijden van alle pijn en lijden. Het geeft ons ook hoop en moed om ons te richten op de eeuwigheid en ons leven te leven op een manier die in overeenstemming is met Gods wil. 

Daarnaast is de opname van de gemeente ook een teken van Gods genade en liefde voor ons. Het laat zien dat God ons niet wil achterlaten in de wereld vol zonde en verdriet, maar ons wil bevrijden en ons een plaats wil geven in Zijn koninkrijk. 

Ten slotte laat de opname van de gemeente ons zien dat we ons moeten voorbereiden op de terugkomst van Christus en ons leven moeten leiden op een manier die in overeenstemming is met Gods wil. We moeten ons richten op de eeuwigheid en ons niet laten afleiden door de tijdelijke dingen van deze wereld.


Het e-book is gratis, dus je hebt geen enkele risico