Wat gebeurt er in de eindtijd volgens de Bijbel?

De eindtijd is een periode waar veel over wordt gespeculeerd en gediscussieerd. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over de gebeurtenissen die plaatsvinden in deze belangrijke periode? In dit artikel gaan we dieper in op deze vraag en verkennen we de onthullingen van Gods plan voor de eindtijd.

1. Opname van de gemeente: Een moment van vreugde en verlossing

Een belangrijk aspect van de eindtijd is de opname van de gemeente. Dit is een gebeurtenis waarbij gelovigen worden weggenomen van de aarde en samenkomen met de Heer in de lucht. In 1 Thessalonicenzen 4:17 staat geschreven: "Daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn." Het is een moment van grote vreugde en verlossing voor de gelovigen. Het is belangrijk om ons geloof en onze hoop in de opname van de gemeente te stellen, want het herinnert ons eraan dat God trouw is aan Zijn beloften.

2. De grote verdrukking: Een tijd van beproeving en hoop

Na de opname van de gemeente zal de wereld een periode van grote verdrukking doormaken. Dit is een tijd van intense beproeving en lijden. Jezus waarschuwde hiervoor in Mattheüs 24:21: "Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zijn zal." Deze periode zal gekenmerkt worden door natuurrampen, oorlogen, de antichrist, de valse profeet en een wereldwijde chaos. Het is een tijd waarin de mensen op de proef worden gesteld, maar het is ook een tijd waarin zij tot geloof kunnen komen. Gelukkig worden de gelovigen voor de grote verdrukking opgenomen.

3. Wederkomst van Christus: Een moment van oordeel en bevrijding

Na de grote verdrukking zal Jezus Christus terugkeren naar de aarde in grootheid en glorie. In Matteüs 24:30 zegt Jezus zelf: "Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister." De wederkomst van Christus zal een moment zijn van oordeel en bevrijding. Hij zal de onrechtvaardigen veroordelen en Zijn koninkrijk vestigen op aarde. Het is een tijd waarin alle dingen zullen worden rechtgezet en Gods rechtvaardigheid volledig zal zegevieren.

4. Duizendjarig vrederijk: Een tijd van rust, vrede en gerechtigheid

Na de wederkomst van Christus zal er een duizendjarig vrederijk worden gevestigd. Dit is een tijd van rust, vrede en gerechtigheid. In Openbaring 20:6 staat geschreven: "Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang." Gelovigen zullen samen met Christus regeren en alle volken zullen de vrede van God ervaren. Het zal een tijd zijn van herstel en vernieuwing, waarin de verbroken harmonie tussen God, mens en schepping zal worden hersteld. Daarnaast is de duivel voor duizend jaar gebonden.

5. Nieuwe hemel en aarde: Het hoogtepunt van de gelovigen

Het hoogtepunt van de eindtijd is de komst van de nieuwe hemel en aarde. In Openbaring 21:1 zegt Johannes: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel (en de eerste aarde) waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer." Dit is het moment waarop God alle dingen nieuw maakt. Er zal geen pijn, lijden, zonde of dood meer zijn. God zal voor altijd bij Zijn volk zijn en zij zullen in volmaakte gemeenschap met Hem leven.

In de eindtijd zullen er veel dingen gebeuren die ons kunnen ontmoedigen en angst kunnen aanjagen. Maar laten we ons geestelijk oprichten en vasthouden aan de waarheid van Gods Woord. Laat ons geloof in de opname van de gemeente en de belofte van een nieuwe hemel en aarde ons sterken en bemoedigen in deze turbulente periode. Laten we vertrouwen op God en ons richten op de toekomst die Hij voor ons heeft bereid.

Wil jij nog veel meer weten over de eindtijd? Lees dan het boek De opname en wederkomst. Bestel nu direct gratis dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot. In dit boek kunnen en zullen wij veel dieper ingaan op de eindtijd.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God.