Maken christenen de grote verdrukking mee?

 In dit artikel willen we graag een veelgestelde vraag beantwoorden die bij velen leven: Maken christenen de grote verdrukking mee? Het idee van een grote verdrukking kan angstaanjagend zijn, maar we willen je bemoedigen door te kijken naar de eeuwige beloften van God. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de Bijbelse waarheid en ontdekken wij of een gelovige door deze tijd heen zal gaan. Laten we samen onderzoeken hoe God ons beschermt, bemoedigt en voor ons zorgt.

Wat is de grote verdrukking?

De grote verdrukking is een term die wordt gebruikt om een periode van zeven jaar van intense geestelijke strijd, beproevingen, natuurrampen en oordelen van God te beschrijven. Deze periode zal plaatsvinden in de eindtijd, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. Het zal een tijd van grote chaos, vervolging en lijden zijn voor de hele wereld. De antichrist, de machthebber van de aarde, zal een verschrikkelijke heerschappij uitvoeren en zal vele toekomstige gelovige heidenen en inwoners van het volk van Israël vermoorden. Daarnaast zal God Zijn toorn en gramschap uitstorten op de aarde. Terecht vragen gelovigen zich af of wij deze tijd zullen meemaken, want dit is een verschrikkelijke horrortoekomst.

De hoop op de opname voor de grote verdrukking

Een belangrijk punt om te begrijpen is dat de opname van de gemeente, waarbij gelovigen worden opgenomen en samenkomen met de Heer Jezus in de lucht, plaatsvindt voor de grote verdrukking begint. In 1 Thessalonicensen 4:16-17 staat geschreven: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn."

De bescherming van God voor gelovigen

Het pre-tribulationisme, (Mensen die geloven dat de opname voor de grote verdrukking plaatsvindt) is Bijbels juist en zegt dat degenen die wedergeboren zijn en Christus volgen, niet de grote verdrukking zullen meemaken die komt over de aarde. In 1 Thessalonicensen 5:9 lezen we: "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid, door onze Heere Jezus Christus." Dit betekent dat God zijn kinderen zal beschermen en bewaren voor de oordelen en beproevingen van de grote verdrukking. Als gelovige kun je gerust zijn in de wetenschap dat God voor je zorgt en je niet aan de wereldlijke chaos en geestelijke duisternis zal overlaten. Openbaring 3:20 bevestigt de opname voor de verdrukking, door te zeggen: "Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken." Jezus bewaart ons dus voor de grote verdrukking.

De betekenis van geloof tijdens de grote verdrukking

Het is belangrijk om te begrijpen dat mensen die tot geloof komen na de opname van de gemeente wel de verdrukking zullen meemaken. Dit betekent dat de genadeperiode waarmee we nu gezegend zijn, waarin we redding kunnen ontvangen door geloof in Jezus Christus, na de opname ten einde zal komen. Deze mensen zullen door de beproevingen van de grote verdrukking heengaan en hun geloof op de proef moeten stellen te midden van grote verdrukking en vervolging. Als iemand tijdens de grote verdrukking tot geloof komt, moet hij dit bekopen met zijn leven. De antichrist wil namelijk alle gelovigen vermoorden. Laten we daarom niet aarzelen om het goede nieuws van Jezus te delen en anderen naar Hem te leiden voordat de opname plaatsvindt.

De troost van Jezus tijdens moeilijke tijden vandaag

Terwijl we spreken over de grote verdrukking, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen deze periode van intense beproeving en de 'normale' verdrukkingen die we in ons dagelijks leven kunnen ervaren. Jezus zelf heeft ons gewaarschuwd dat we in deze wereld verdrukking zullen hebben (Johannes 16:33). Vandaag maken wij helaas mee dat mensen vervolgd worden door hun geloof, soms tot de dood toe. Het is wel belangrijk om te begrijpen dat de grote verdrukking en de 'normale' hedendaagse verdrukkingen twee verschillende begrippen zijn. Vandaag is Gods genadig en vindt er nog geen oordeel van God plaats. Alle verdrukkingen van vandaag komt van de duivel en doordat mensen verkeerde keuzes maken. Tijdens de grote verdrukking zal God oordelen en natuurrampen geven. Dit zijn dus twee compleet verschillende begrippen.

Wil jij nog veel meer weten over de eindtijd? Lees dan het boek De opname en wederkomst. Bestel nu direct gratis dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot. In dit boek kunnen en zullen wij veel dieper ingaan op de eindtijd.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God.