Hoe lang duurt de grote verdrukking volgens de Bijbel?

De grote verdrukking is een periode die volgens de Bijbel zal plaatsvinden voor de wederkomst van Jezus Christus en na de opname van de gemeente. Het is een tijd van grote beproevingen en moeilijkheden, waarin mensen op de proef worden gesteld en ongelovigen geconfronteerd worden met Gods rechtvaardige oordeel. De grote verdrukking heeft twee perioden: een 'matige' verdrukking en een 'grote' verdrukking. De ene helft is dus minder erg dan de tweede helft. Veel mensen vragen zich af hoe lang deze periode zal duren. In dit artikel willen we de vraag beantwoorden van hoe lang de grote verdrukking duurt.

Wat is de grote verdrukking?

De grote verdrukking wordt in de Bijbel beschreven als een intensieve periode van lijden en chaos op aarde. Het is een tijd waarin mensen op de proef worden gesteld en ongelovigen geconfronteerd worden met Gods oordeel. Ondanks de moeilijkheden wordt deze periode ook gezien als een tijd van hoop, aangezien er velen in deze tijd tot geloof komen. Deze zullen uiteindelijk samen met Jezus Christus overwinnen, ook al kan dit hun leven op aarde kosten.

De zevenjarige grote verdrukking: De jaarweek van Daniël

Om de duur van de Grote Verdrukking te begrijpen, moeten we ons verdiepen in het boek Daniël. Daniël 9:27 zegt: "Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden." Hier wordt verwezen naar een periode van zeven jaar, niet zeven dagen. Dit heeft te maken met de sabbatsjaren in Israël (Leviticus 25:8-10), waarbij één sabbatsjaar (SV zegt sabbatsweek) zeven jaar duurt.

De twee getuigen spreken 3,5 jaar lang tijdens de verdrukking

Een andere aanwijzing die ons kan helpen begrijpen hoelang de Grote Verdrukking zal duren, vinden we in Openbaring 11:3. Hier wordt gesproken over twee getuigen die 1260 dagen de macht hebben om te profeteren, wat gelijk is aan 3,5 jaar. Let erop dat niet direct na de getuigenis van de twee getuigen de grote verdrukking ophoudt. De grote verdrukking gaat dan nog verder, en duurt dus in ieder geval langer dan 3,5 jaar.

De antichrist is eerst vredelievend tegenover Israël

In het boek Openbaring wordt beschreven dat de Antichrist in de eerste helft van de Grote Verdrukking vredelievend zal lijken te zijn tegenover Israël. Maar in het midden van deze periode zal hij zijn ware aard tonen door in de tempel te zitten om aanbeden te worden (2 Thessalonicenzen 2:4). Dit wordt gezien als een marker voor het einde van de eerste helft van de grote verdrukking. Na een 'matige' eerste helft van de verdrukking, zal de antichrist nu zijn ware karakter tonen en de Israëlieten vervolgen. Dat hij de Israëlieten wil vervolgen, zien wij ook terug in het beeld van Openbaring 12, waar ook de tijdseenheid van 3,5 jaar wordt gebruikt.

Het einde van de verdrukking

Gelukkig is er ook goed nieuws! De Bijbel verzekert ons dat de grote verdrukking een einde zal hebben en dat Jezus Christus zal terugkomen om een nieuw tijdperk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Jezus zelf zegt in Mattheüs 24:29-31 dat hij zal terugkomen met macht en luister, en dat alle gelovigen verzameld zullen worden. Er zal een duizendjarig vrederijk zijn, waar gerechtigheid zal heersen.

Wil jij nog veel meer weten over de eindtijd? Lees dan het boek De opname en wederkomst. Bestel nu direct gratis dit boek, zodat jij niets mist over de eindtijd, leeft in verwachting en je geloof wordt vergroot. In dit boek kunnen en zullen wij veel dieper ingaan op de eindtijd.

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het vaderhuis van God.