Het Koninkrijkshandboek

Ontdek al Gods zegeningen en opdrachten voor jouw leven.


Praktisch studieboek: Wandel in Gods roeping voor jouw leven, ontdek al de zegeningen die God aan jou wil geven en begrijp de betekenis en doel van Gods koninkrijk.

Voordelen van dit boek:

  1. Meer dan 140 bladzijden aan informatie
  2. Simpel in een Pdf-bestand
  3. Download het e-book direct
  4. Ontdek Gods plan en doel voor jouw leven
  5. Ontdek Gods zegeningen die Hij aan jou wil geven
  6. Ontvang een goed begrip over Gods koninkrijk
  7. Ontvang praktische tips om Gods zegeningen en opdrachten uit te leven
  8. Helemaal Gratis
Leef het koninklijke leven van de Bijbel

"In Gods koninkrijk zijn wij geen toeschouwers, maar deelnemers in Zijn plan om de wereld te veranderen en te vernieuwen met Zijn liefde en waarheid. In Gods grenzeloze goedheid wil Hij ons overladen met zegeningen, zodat wij Zijn liefde en genade ontvangen en doorgeven aan de mensen om ons heen."(Let op: Deze reviews gaan over het betaalde e-book van 300 bladzijden.)


Een wereld zonder God...

Mijn naam is Timo Groot. Ik ben een schrijver, Bijbelleraar en heb een groeiend social media bedrijf. Sinds 2020 maak ik geloofsopbouwende video's, studies, post en nog veel meer. Het is fijn om Gods Koninkrijk te bouwen!

Stel, Jezus kwam niet 2.000 jaar geleden maar vandaag. Hij is geboren in Israël en trekt daar rond. Het nieuws heeft het vaak over Hem. Hoe is het toch mogelijk dat iedereen die Hem aanraakt geneest en de grootste wonderen gebeuren? Het nieuws probeert er alles aan te doen om Hem te ontmaskeren. Dit kan toch allemaal niet? Een buurtgenoot die ernstig ziek is gelooft in Hem. Hij neemt het vliegtuig naar Israël, raakt Jezus aan en geneest compleet van zijn ziekte! Als dit gebeurt, zet het jou aan het denken. Misschien ben je ziek, heb je veel angsten of heb je bevrijding nodig. Je denkt dan: 'als mijn buurtgenoot geneest, dan moet ik ook Jezus aanraken en ook ik zal genezen van mijn kwalen.' De kans is erg groot dat ook jij investeert in een reisje naar Israël. Want wie weet heb ook jij de kans om Jezus aan te raken en te genezen... Maar helaas leefde Jezus 2.000 jaar geleden en vinden wij Hem niet fysiek in Israël... Einde verhaal, toch?

Nee! Jezus is niet fysiek in Israël, maar toch geneest en bevrijdt Hij elke dag vele mensen! Dit doet Hij door Zijn volgelingen heen en Hij wil ook jou genezen of bevrijden! Het is de taak van de gelovigen om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Dus er is hoop voor deze wereld, er is hoop voor de zieken en er is hoop voor de gebondenen. Hoe dit precies in zijn werk gaat lees jij in dit gratis e-book!


"De zegen van God is als een regenbui die ons voedt en sterkt, naar tegelijkertijd de aarde om ons heen hoort te bevochtigen om anderen te doen groeien en bloeien. Wanneer wij Gods zegen ontvangen, worden wij bekwame tuiniers van Zijn liefde en genade, die de vruchten van Zijn goedheid in het leven van anderen planten." 

Wat leer ik?

De zegeningen van God zijn overvloedig en talrijk aanwezig. Leer Zijn zegeningen herkennen en ontdek hoe God deze zegeningen wil uitdelen aan Zijn kinderen.

De opdrachten van God gelden voor alle gelovigen. God heeft iedereen taken gegeven om Zijn koninkrijk te verspreiden en Zijn zegeningen uit te delen.

Ontdek de verschillen tussen het geestelijke  en het duizendjarig koninkrijk. Jezus is nu Koning over jou, maar zal in de toekomst terugkeren als Koning over de wereld.

Dit boek leert de algemene roeping van iedere christen

Wees een getuige van Gods genade en barmhartigheid voor jouw leven, zodat mensen naar jou kijken en zien dat jij onder de overvloedige zegen van God leeft.Ontvang nu direct jouw e-book via onderstaand formulier:

Ik ben Timo Groot, de oprichter van Living Gospel en Timotheus media. Momenteel werk ik alleen aan deze website en de boeken. Sinds mijn achtste jaar ervaar ik dat de Heilige Geest mij trekt om de Bijbel te bestuderen. In dat jaar had ik de eerste keer de Bijbel van kaft tot kaft gelezen en in de loop van tijd kwamen er steeds meer keren bij. Ik heb een liefde voor God en Gods Woord en ik wil Gods Woord delen met iedereen die interesse heeft. Velen die het boek lezen denken dat ik een oudere man ben die zijn hele leven achter de rug heeft gehad. Dit is niet waar. Misschien vind je mij oud, maar ik ben pas geboren in 1999. Momenteel doe ik alles vrijwillig en heb ik een partimebaan naast alles wat ik voor Living Gospel doe. Ik heb het verlangen om fulltime aan Gods koninkrijk te bouwen en die tijd zal zeker komen! Ik wil de wereld veranderd zien worden en dat de wereld overvloeit wordt met de kennis en kracht van God. Mensen hebben Jezus nodig, alleen weten velen dat nog niet. Ik wil, met Gods kracht, mensen bereiken zodat zij een radicale keuze maken voor Jezus. Daarnaast wil ik mensen opleiden om te gaan evangeliseren en te wandelen in Gods koninkrijk.

Waarom is onderwijs over Gods koninkrijk belangrijk?

Onderwijs over Gods koninkrijk is ontzettend belangrijk. Gods koninkrijk is niet een bij-onderwerp in Gods Woord. Jezus zei dat Hij naar de aarde is gekomen om het evangelie van Gods koninkrijk te prediken en uit te leven. Als wij naar Jezus kijken, dan zien wij onze Koning. En onze Koning vraagt aan ons of wij dezelfde werken willen doen die Hij deed. Zonder onderwijs over Gods koninkrijk weten wij niet over welke werken Jezus sprak en wat wij precies moeten doen.

Veel gelovigen hebben geen beeld bij het koninkrijk van God. Sinds ik dit boek heb geschreven heb ik een goed beeld over Zijn koninkrijk. Dit was niet alleen een 'leuke studie', dit onderwijs heeft mijn blik op Gods evangelie compleet veranderd. Bij alles wat ik doe vraag ik mij of hoe ik Gods koninkrijk kan uitleven en hoe ik ervoor kan zorgen dat anderen God leren kennen en met mij meewandelen in het koninkrijk van God. Ik ken de zegeningen van God en het is mijn grootste verlangen dat ikzelf en anderen gaan wandelen in de overvloedige zegen van God. Via deze zegeningen predikte Jezus het evangelie. De menigte van mensen volgde Hem omdat Jezus iedereen genas en bevrijdde. Zijn onderwijs ging over het feit dat Zijn volgelingen hetzelfde konden doen in Zijn Naam. Mijn gebed is dat jij Zijn Koninkrijk leert kennen, wandelt in Gods zegen en anderen laat delen in Zijn zegeningen. Jij bent een afgezant van het koninkrijk van God! Wil jij hier meer over weten, lees dan dit boek!

Gods zegeningen

God heeft jou en mij gezegend met ontelbaar veel zegeningen. In dit boek behandelen wij onder andere de volgende zegeningen: Vergeving van zonde, verlossing van zonde, verlossing van de dood, In Christus leven, genezingen, bevrijdingen, Gods zegen, voorspoed en de ontvangst van de Heilige Geest. Voor een gelovige is het belangrijk om op de hoogte te zijn van al Gods zegeningen, te weten hoe hij deze zegeningen ontvangt en te genieten van het leven samen met God. Door gebrek aan kennis leven veel gelovigen helaas in pijn, verdriet, armoede, ziekte of depressie. Dit vind ik enorm verdrietig, omdat God al voor de oplossing voor jouw probleem heeft betaald. Ik geloof dat de zegeningen die in dit boek behandeld worden jou vreugde geeft en jouw leven compleet op zijn kop zal zetten. Jezus heeft een dure prijs betaald om tot zegen te zijn. Ontvang die zegen door het geloof en door de praktische tips die in dit boek staan!

Gods opdrachten

Het lezen van onderwijs over de grote opdracht die Jezus aan ons heeft gegeven is erg belangrijk voor elke gelovige. Deze opdracht staat vermeld in Mattheüs 28:18-20, waar Jezus zegt: "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." Deze opdracht is een belangrijk onderdeel van het christelijke geloof en is relevant voor elke gelovige, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of ervaring.

Ten eerste is het belangrijk om deze opdracht te begrijpen, zodat we als gelovigen kunnen groeien in ons begrip van het doel van ons leven. Het is onze taak om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan alle volken, zodat zij ook kunnen delen in de verlossing en het eeuwige leven dat alleen in Hem te vinden is. Door deze opdracht te begrijpen, kunnen we ons leven richten op het vervullen van deze missie en onze roeping als christenen serieus nemen.

Ten tweede is het lezen van informatie over de grote opdracht belangrijk omdat het ons kan helpen om onze geloofspraktijk te verbeteren. Door te leren wat Jezus heeft geboden, kunnen we ons geloof versterken en onze relatie met Hem verdiepen. Het begrijpen van de grote opdracht helpt ons om ons bewust te zijn van onze verantwoordelijkheid als christenen en om ons leven te richten op het vervullen van deze missie.

Ten derde is het volbrengen van de grote opdracht van Jezus een zegen voor de mensen om ons heen. Het is een zegen wanneer wij in Jezus Naam de zieken genezen, mensen bevrijden van demonen en op andere manieren een zegen te zijn. Hierdoor zullen mensen eerder geneigd zijn om Gods Woord te ontvangen.

Ten slotte is het lezen van informatie over de grote opdracht belangrijk omdat het ons kan helpen om anderen te bereiken met het evangelie. Als we begrijpen wat Jezus ons heeft opgedragen, kunnen we anderen leren wat we hebben geleerd en hen helpen om een relatie met Hem op te bouwen. Dit kan een enorm verschil maken in het leven van mensen en heeft de potentie om levens te veranderen.

Ontvang nu direct jouw e-book via onderstaand formulier:

Gods koninkrijk, zegeningen en opdrachten

* Dit e-boek bestaat uit 140 bladzijden. In de loop van weken komen er nieuwe e-mails en e-books op jouw mailadres. Als wij alles bij elkaar optellen komen wij op 300 bladzijden aan onderwijsmateriaal over de eindtijd uit. Wil je liever niet wachten? Dan kan je ook kiezen voor de optie: e-book (ruim 300 bladzijden). Dan ontvang je alles direct. Dit is het verschil tussen het gratis e-book en het 'normale' e-book.