Alle vier de boeken

Sale!
€ 58,96 € 42,99
Artikelnummer: 10005

Boek 1: Opname en wederkomst
Boek 2: Opname en wederkomst opdrachtenboek
Boek 3: Gods koninkrijk
Boek 4: Van wet naar genade

Geestelijke groei pakket

Dit bestaat uit:

1) De opname en wederkomst + Luisterboek

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het Vaderhuis van God.

De wederkomst van Christus wordt verward met de opname. Toch zijn dit twee verschillende gebeurtenissen. Dit boek vertelt wat de wederkomst is en wat na deze komst gaat gebeuren. De Here Jezus komt fysiek terug en zal een duizendjarig vrederijk stichten op aarde. Na het lezen van dit boek heb jij kennis over de toekomstige tijden en zie jij uit naar een spoedige komst van Jezus.

 


2) De opname en wederkomst opdrachtenboek

Dit praktische opdrachtenboek bevat meer dan 350 vragen met antwoorden over het studieboek ‘Opname & wederkomst’. Dit boek is geschikt voor zelfstudie en kan eenvoudig gebruikt worden tijdens Bijbelstudies in de gemeente of in huiskringen. Door de opdrachten te maken denk jij nog meer na over de eindtijd en zul je nog meer openbaringen ontvangen over dit prachtige onderwerp. Dit opdrachtenboek gaat in op de mooiste en belangrijkste gebeurtenissen van de eindtijd. Wij zullen zien dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking plaatsvindt en de wederkomst na de grote verdrukking.

Dit opdrachtenboek stelt vragen over de onderwerpen:

 • Goddelijke tijdlijn
 • Wat is de opname
 • Opname voor verdrukking
 • Opgenomen in de hemel
 • Wanneer is de opname
 • Leven richting de opname
 • Wat is de wederkomst
 • De oordelen van God
 • Tekenen voor Zijn komst
 • Gebeurtenissen na Zijn komst
 • Verschil opname en wederkomst
 • Hoe ben ik bij de opname

3) Gods koninkrijk + Luisterboek

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen. In dit boek behandelen wij o.a.:

Vergeving - Verlossing - In Christus - Genezing - Bevrijding - Zegen - Voorspoed - Heilige Geest

Jezus heeft ons ook opdrachten gegeven zodat steeds meer mensen de zegeningen van Zijn koninkrijk ontdekken. Het is onze taak om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen en uit te dragen aan de wereld. Jezus heeft ons de volgende tools gegeven om Zijn koninkrijk te vergroten:

Getuigen - Zieken genezen- Demonen uitdrijven - Mensen dopen- Discipelen- Elkaar bemoedigen

Vandaag kun jij leven in Gods koninkrijk. Het is een geestelijke realiteit waar Jezus regeert. Vandaag wandelen wij als afgezanten van Jezus op aarde. In de toekomst zal Jezus fysiek Koning zijn over de aarde tijdens het vrederijk. Wil jij vandaag gebruikt worden in Zijn koninkrijk en van Zijn zegeningen genieten? Lees dit boek en het zal jouw leven veranderen!


4) Van wet naar genade

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Timo behandelt moeilijke onderwerpen met heldere en eenvoudige uitleg en met Bijbelse wijsheid. Hierdoor krijg jij inzicht in het doel van de wet voor de gelovige en de bevrijdende kracht van Gods genade door Jezus Christus. Dit boek biedt niet alleen een compleet overzicht van deze belangrijke onderwerpen, maar geeft ook veel belangrijke sleutels om te leven zoals God dat wil. Dit boek zal je leven veranderen en je zal heiliger en vrijer leven dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden! Dit boek is een belangrijke gids voor iedereen die op zoek is naar een dieper begrip van de wet en de genade en wil leven zoals God dat wil.