4 studieboeken + 3 opdrachtenboeken (paperback)

Sale!
€ 94,00 € 62,99
Artikelnummer: 10005

Boek 1: Opname en wederkomst
Boek 2: Opname en wederkomst opdrachtenboek
Boek 3: Gods koninkrijk
Boek 4: Gods koninkrijk opdrachtenboek
Boek 5: Van wet naar genade
Boek 6: Van wet naar genade opdrachtenboek
Boek 7: 105 redenen waarom God jou vandaag wil genezen

Geestelijke groei pakket

Je ontvangt dus:

- 4 studieboeken (paperbacks, in huis)
- 3 opdrachtenboeken (paperbacks, in huis)
- 3 luisterboeken (op de computer)

Dit bestaat uit:

1) De opname en wederkomst (thuisbezorgd) + Luisterboek

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het Vaderhuis van God.

De wederkomst van Christus wordt verward met de opname. Toch zijn dit twee verschillende gebeurtenissen. Dit boek vertelt wat de wederkomst is en wat na deze komst gaat gebeuren. De Here Jezus komt fysiek terug en zal een duizendjarig vrederijk stichten op aarde. Na het lezen van dit boek heb jij kennis over de toekomstige tijden en zie jij uit naar een spoedige komst van Jezus.

 


2) De opname en wederkomst opdrachtenboek (thuisbezorgd)

Dit praktische opdrachtenboek bevat meer dan 350 vragen met antwoorden over het studieboek ‘Opname & wederkomst’. Dit boek is geschikt voor zelfstudie en kan eenvoudig gebruikt worden tijdens Bijbelstudies in de gemeente of in huiskringen. Door de opdrachten te maken denk jij nog meer na over de eindtijd en zul je nog meer openbaringen ontvangen over dit prachtige onderwerp. Dit opdrachtenboek gaat in op de mooiste en belangrijkste gebeurtenissen van de eindtijd. Wij zullen zien dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking plaatsvindt en de wederkomst na de grote verdrukking.

Dit opdrachtenboek stelt vragen over de onderwerpen:

 • Goddelijke tijdlijn
 • Wat is de opname
 • Opname voor verdrukking
 • Opgenomen in de hemel
 • Wanneer is de opname
 • Leven richting de opname
 • Wat is de wederkomst
 • De oordelen van God
 • Tekenen voor Zijn komst
 • Gebeurtenissen na Zijn komst
 • Verschil opname en wederkomst
 • Hoe ben ik bij de opname

3) Gods koninkrijk (thuisbezorgd) + Luisterboek

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen. In dit boek behandelen wij o.a.:

Vergeving - Verlossing - In Christus - Genezing - Bevrijding - Zegen - Voorspoed - Heilige Geest

Jezus heeft ons ook opdrachten gegeven zodat steeds meer mensen de zegeningen van Zijn koninkrijk ontdekken. Het is onze taak om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen en uit te dragen aan de wereld. Jezus heeft ons de volgende tools gegeven om Zijn koninkrijk te vergroten:

Getuigen - Zieken genezen- Demonen uitdrijven - Mensen dopen- Discipelen- Elkaar bemoedigen

Vandaag kun jij leven in Gods koninkrijk. Het is een geestelijke realiteit waar Jezus regeert. Vandaag wandelen wij als afgezanten van Jezus op aarde. In de toekomst zal Jezus fysiek Koning zijn over de aarde tijdens het vrederijk. Wil jij vandaag gebruikt worden in Zijn koninkrijk en van Zijn zegeningen genieten? Lees dit boek en het zal jouw leven veranderen!


4) Gods koninkrijk (thuisbezorgd) opdrachtenboek

En Jezus trok rond in heel Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk (Mattheüs 4:23).
Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Dit praktische opdrachtenboek met meer dan 375 vragen helpt jou op weg om Gods koninkrijk te ontdekken. Je zult openbaringen ontvangen over wat Jezus voor jou heeft gedaan en waarmee God jou wil zegenen. Denk aan:

Vergeving - Verlossing - In Christus - Genezing - Bevrijding - Zegen - Voorspoed - Heilige Geest

Naast alle opdrachten over de zegeningen van God, maak je ook vragen over de opdrachten van Gods koninkrijk. God wil dat wij Zijn zegen doorgeven aan de mensen om ons heen. Maar hoe begin je met deze opdracht? Dit opdrachtenboek wil jou helpen om Gods koninkrijk praktisch te maken. Dit boek helpt jou met:

Getuigen - Zieken genezen - Demonen uitdrijven - Mensen dopen - Discipelen - Elkaar bemoedigen

Dit opdrachtenboek is geschikt voor zelfstudie of voor studie-avonden in de gemeente. Door de opdrachten te maken denk jij nog meer na over Gods koninkrijk, en zal je binnen korte tijd wandelen in de zegeningen en opdrachten die God aan jou geeft.

Let op: Dit opdrachtenboek kan niet gemaakt worden zonder het studieboek ‘Gods koninkrijk’ van Timo Groot.


5) Van wet naar genade (thuisbezorgd) + luisterboek

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Timo behandelt moeilijke onderwerpen met heldere en eenvoudige uitleg en met Bijbelse wijsheid. Hierdoor krijg jij inzicht in het doel van de wet voor de gelovige en de bevrijdende kracht van Gods genade door Jezus Christus. Dit boek biedt niet alleen een compleet overzicht van deze belangrijke onderwerpen, maar geeft ook veel belangrijke sleutels om te leven zoals God dat wil. Dit boek zal je leven veranderen en je zal heiliger en vrijer leven dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden! Dit boek is een belangrijke gids voor iedereen die op zoek is naar een dieper begrip van de wet en de genade en wil leven zoals God dat wil.


6) Van wet naar genade opdrachtenboek (thuisbezorgd)

Van wet naar genade opdrachtenboek met meer dan 400 vragen.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.

Wat is de wet van Mozes? Wat houdt Gods genade in? En wat is het verband tussen het geloof en de genade? Wanneer jij houdt van leuke Bijbelse vragen over de wet van Mozes, de zonde en Gods genade, dan heb ik goed nieuws! In dit boek stel ik namelijk meer dan 400 vragen over deze onderwerpen. Dit zijn theoretische en praktische vragen, en helpen jou om Gods genade nog meer te ontdekken! In dit boek staan ook de antwoorden op deze belangrijke vragen.

Dit opdrachtenboek is geschikt voor zelfstudie of voor studiedagen in de gemeente. Door de opdrachten te maken denk jij nog meer na over de wet van Mozes en Gods genade, en zal je de diepere betekenis van Gods genade beter begrijpen.


7) 105 redenen waarom God geneest (Thuisbezorgd)

Wat zegt de Bijbel over genezing?

In dit boek zet Timo Groot op heldere en toegankelijke wijze uiteen hoe God door de hele Bijbel heen heeft genezen en nog steeds wil genezen. Met meer dan honderd Bijbelse redenen, onderbouwd met een overvloed aan Bijbelteksten, biedt dit boek een compleet overzicht van genezing in zowel het Oude als het Nieuwe Testament aan.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die wil ontdekken dat God de Geneesheer is. Met dit boek ontvang je niet alleen kennis, maar ook geloof om door het Woord van God genezing te ontvangen. Lees en ervaar hoe de eeuwige Waarheid van de Bijbel je leven zal veranderen.

Neem het Woord van God aan als een medicijn, en ontmoet God als jouw Geneesheer.