Van boeien naar groeien

Ontdek hoe jij losbreekt van de wet en zonde en groeit in de genade van God


Praktisch studieboek: Wandel in Gods genade en ontdek hoe jij eenvoudig kan losbreken van de zonde!


Voordelen van dit boek:

  1. 115 bladzijden aan informatie
  2. Simpel in een Pdf-bestand
  3. Download het e-book direct
  4. Ontdek wat genade echt betekent
  5. Ontdek wat jij moet doen met de wet van Mozes
  6. Breek los van de zondemacht
  7. Ontvang praktische tips over Gods genade
  8. Ontvang nieuwe gratis studies via de mail
  9. Helemaal gratis

Leef het koninklijke leven van de Bijbel

"Vrijheid in Christus betekent niet dat wij ons leiden door bepalingen of zondige verlangens, vrijheid in Christus betekent dat wij leven zoals God ons bedoeld heeft."
Jezus: Vol van genade

Mijn naam is Timo Groot. Ik ben een schrijver, Bijbelleraar en heb een groeiend social media bedrijf. Sinds 2020 maak ik geloofsopbouwende video's, studies, post en nog veel meer. Het is fijn om Gods koninkrijk te bouwen!

Wanneer ik zeg dat ik in genade leef, denken velen dat ik een leven leid vol met zonde. Zij denken dat ik zeg: 'het maakt toch niet uit wat ik doe, God vergeef mij wel.' Het klopt dat Gods genade inhoudt dat Hij ons vergeeft, maar genade is niet alleen vergeving van zonde. Wanneer ik zeg dat ik in genade leef, dan bedoel ik dat God mij de genade heeft gegeven om vrij te zijn van de zondemacht. Ik hoef nooit meer in mijn leven te zondigen en God geeft mij hier de kracht voor! Dit is genade. Het is niet zo dat ik dingen bereik door mijn eigen goede werken, maar ik bereik dingen door het werk van Jezus. In de Bijbel staat dat Jezus vol van genade was, maar Jezus was niet vol van de zonde. Wanneer je echt begrijpt wat genade betekent, dan zal je net als Jezus nooit meer zondigen. Ik wil jou in dit boek meenemen naar de echte genade van God en dat God jou alles al heeft gegeven wat je nodig hebt! 


God wil ons zegenen om een zegen te zijn

"God heeft de mens vrij gemaakt. Wij zijn niet bedoeld om te leven als slaaf van de wet van Mozes of te leven als slaaf van de zonde. God wil dat de mens in complete vrijheid leeft." 

Wat leer ik?

De zegeningen van God

De wet van Mozes is prachtig om te lezen, maar niemand wordt rechtvaardig gemaakt door de wet. De wet laat de zonde zien en dat de mensen een redder nodig hebben.

de opdrachten van God

De zonde geeft alleen maar verschrikkelijke uitkomsten. Door de zonde is er veel lijden in de wereld. Het doet God pijn dat mensen gevangen zijn in de macht van de zonde.

Geestelijk koninkrijk en duizendjarig vrederijk

Gods genade is het mooiste en prachtigste wat er is op deze wereld. Dankzij Gods genade zijn wij gered en zijn wij rechtvaardig gemaakt. 

Dit boek geeft praktische tips om in Gods genade te leven

Wees een getuige van Gods genade en barmhartigheid voor jouw leven, zodat mensen naar jou kijken en zien dat jij onder de overvloedige zegen van God leeft.


Onderwerpen Gods koninkrijk

Ontvang in de loop van weken diverse e-books en mailtjes, zodat wij samen door al deze onderwerpen heen gaan!


Ontvang nu jouw gratis e-book via onderstaand formulier:

Ik ben Timo Groot, de oprichter van Living Gospel en Timotheus media. Momenteel werk ik alleen aan deze website en de boeken. Sinds mijn achtste jaar ervaar ik dat de Heilige Geest mij trekt om de Bijbel te bestuderen. In dat jaar had ik de eerste keer de Bijbel van kaft tot kaft gelezen en in de loop van tijd kwamen er steeds meer keren bij. Ik heb een liefde voor God en Gods Woord en ik wil Gods Woord delen met iedereen die interesse heeft. Velen die het boek lezen denken dat ik een oudere man ben die zijn hele leven achter de rug heeft gehad. Dit is niet waar. Misschien vind je mij oud, maar ik ben pas geboren in 1999. Momenteel doe ik alles vrijwillig en heb ik een partimebaan naast alles wat ik voor Living Gospel doe. Ik heb het verlangen om fulltime aan Gods koninkrijk te bouwen en die tijd zal zeker komen! Ik wil de wereld veranderd zien worden en dat de wereld overvloeit wordt met de kennis en kracht van God. Mensen hebben Jezus nodig, alleen weten velen dat nog niet. Ik wil, met Gods kracht, mensen bereiken zodat zij een radicale keuze maken voor Jezus. Daarnaast wil ik mensen opleiden om te gaan evangeliseren en te wandelen in Gods koninkrijk.

Waarom is onderwijs over Gods genade zo belangrijk?

Onderwijs over Gods genade is ontzettend belangrijk. Gods genade is niet een bij-onderwerp in Gods Woord. Jezus op aarde gekomen om genade te brengen. Als wij naar Jezus kijken, dan zien wij genade, want Jezus is vol van genade. En Jezus vraagt aan ons om in Zijn genade te leven en Zijn genade door te geven aan de mensen om ons heen. Genade is de hartenklop van Jezus en Jezus wil de hele wereld redden vanuit Zijn overvloedige genade.

Veel gelovigen hebben geen goed beeld van genade. Zij denken dat genade betekent dat wij erop los kunnen zondigen en dat het God niet uitmaakt of wij goed of slecht leven. Dit is geen genade. God heeft ons juist de bekwaamheid gegeven om niet meer te zondigen. God heeft ons verlost van de zondemacht. Dit is de overvloedige genade van God. Hij heeft ons niet alleen vergeven van de zonde, maar Hij heeft ons ook verlost en geeft ons door de Heilige Geest kracht om voor altijd te kunnen breken van de zonde. Iedereen heeft Gods genade nodig en zonder Gods genade is het onmogelijk om goed te leven en naar de hemel te gaan.

Zegeningen en opdrachten

Leven naar de wet

Het leven onder de wet van Mozes was een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van het volk van Israël. De wet, geopenbaard aan Mozes op de berg Sinaï, omvatte veel voorschriften en geboden die bedoeld waren om het volk te leiden in hun relatie met God en met elkaar. Hoewel de wet belangrijk was en zijn doel diende in die tijd, leidde het niet tot volmaaktheid en rechtvaardigheid.

De wet van Mozes legde de lat te hoog voor de zondige natuur van de mensen. Het stelde duidelijke normen en eiste gehoorzaamheid aan de vele geboden van God. Het liet de heiligheid en rechtvaardigheid van God zien, maar het liet ook de zonde zien in het hart van de mens. De wet laat zien wat zonde is, maar de mensen die naar de wet leefden konden de zonde niet overwinnen.

Het naleven van de wet was een enorme uitdaging voor de menselijke en zondige natuur. Niemand kon perfect voldoen aan alle eisen van de wet. De wet confronteerde de mens met zijn gebrokenheid om rechtvaardigheid uit zichzelf voort te brengen. Het legde de nadruk op menselijke inspanningen en prestaties, maar het bood geen oplossing voor het probleem van de zonde.

Het Nieuwe Testament laat zien dat de wet een tijdelijke voorziening was, bedoeld om de noodzaak van een Verlosser te laten zien. Jezus Christus kwam als de vervulling van de wet. Hij voldeed aan alle eisen van de wet en bracht volmaakte rechtvaardigheid tot stand. Hij bood genade en vergeving aan degenen die in Hem geloven, en Hij stelde een nieuw verbond in dat gefundeerd is op geloof en genade, in plaats van op de werken van de wet.

Het leven in de wet van Mozes wees de mensheid op haar behoefte aan een Verlosser. Het toonde aan dat de menselijke inspanning alleen niet voldoende was om volmaaktheid en rechtvaardigheid te bereiken. Het wees vooruit naar Jezus Christus, in wie volmaakte rechtvaardigheid kan worden gevonden. In Hem worden mensen bevrijd van de vloek van de wet en ontvangen ze het geschenk van eeuwig leven door geloof.

Leven naar de genade

Leven naar Gods genade is een belangrijk thema in de Bijbel. Het verwijst naar het ervaren van Gods onverdiende gunst, vergeving en liefde, en het uitdrukken van dankbaarheid en gehoorzaamheid als een reactie daarop. Het leven naar Gods genade omvat het overwinnen van de zonde door de kracht van de Heilige Geest en de wedergeboorte.

De zonde is een wereldwijd probleem dat de mensheid gevangen houdt. Het scheidt ons van God en heeft verwoestende gevolgen in ons leven. Maar door Gods genade hebben we de mogelijkheid om de macht van de zonde te overwinnen. Jezus Christus, de Zoon van God, kwam naar de wereld, stierf aan het kruis en stond op uit de dood om ons te verlossen van de zonde. Door geloof in Hem ontvangen we vergeving en verlossing.

Wanneer we tot geloof komen in Jezus, ontvangen we de Heilige Geest door handoplegging. Dit is de doop in de Heilige Geest. De Heilige Geest is Gods aanwezigheid in ons leven, die ons kracht, leiding en troost geeft. Hij werkt in ons om ons te veranderen naar het beeld van Christus. Door de Heilige Geest hebben we de kracht om de zonde te overwinnen en een leven van gehoorzaamheid aan God te leiden.

De wedergeboorte is een belangrijk onderdeel van het leven naar Gods genade. Het is een geestelijke vernieuwing die plaatsvindt wanneer we geloven in Jezus Christus, ons bekeren, zijn gedoopt in water en zijn gedoopt in de Heilige Geest. Onze oude natuur sterft en we worden een nieuwe schepping in Christus. We ontvangen een nieuw hart, een nieuw karakter en een nieuwe identiteit als kinderen van God.

Het leven naar Gods genade houdt in dat we ons afkeren van de zonde en ons richten op God. Het is een voortdurend proces waarin we groeien in ons geloof en onze relatie met God verdiepen. We doen dit door de Bijbel te bestuderen, te bidden, gemeenschap te hebben met andere gelovigen en gehoorzaam te zijn aan Gods Woord.

Leven naar Gods genade is een geschenk dat ons vrijmaakt van de macht van de zonde. Het is een leven van vreugde, vrede en hoop. Door de kracht van de Heilige Geest en de wedergeboorte kunnen we de zonde overwinnen en een leven leiden dat God behaagt. Het is een leven dat gekenmerkt wordt door Gods genade, liefde en zegen.

Ontvang nu jouw gratis e-book via onderstaand formulier:


Lees in dit e-book de drie volgende delen: