Studieboekenpakket (3 studieboeken)

Sale!
€ 50,00 € 41,99
Artikelnummer: 1000010

Dit bestaat uit:

- Drie paperbacks die je thuis ontvangt,
- 3 luisterboeken (op de computer)
- 2 digitale opdrachtenboeken (op de computer)

1) Opname en wederkomst (Thuisbezorgd in paperback, 320 bladzijden) + Luisterboek + Digitaal opdrachtenboek

De opname van de gemeente is een bijzondere profetie uit het Woord van God. Door de vele theorieën en denkbeelden over deze gebeurtenis weten velen niet meer wat wel en wat niet Bijbels is. Timo Groot neemt jou mee in de Bijbelse gegevens over de opname en waarom de opname vandaag actueler is dan ooit tevoren. De opname is de hoop om te ontkomen aan de verschrikkelijkheden die op de aarde gaan gebeuren en is het moment dat de gemeente de Here Jezus van aangezicht tot aangezicht gaat zien in het Vaderhuis van God.

De wederkomst van Christus wordt verward met de opname. Toch zijn dit twee verschillende gebeurtenissen. Dit boek vertelt wat de wederkomst is en wat na deze komst gaat gebeuren. De Here Jezus komt fysiek terug en zal een duizendjarig vrederijk stichten op aarde. Na het lezen van dit boek heb jij kennis over de toekomstige tijden en zie jij uit naar een spoedige komst van Jezus.


2) Gods koninkrijk (Thuisbezorgd in paperback, 320 bladzijden) + Luisterboek + Digitaal opdrachtenboek

Wat is het evangelie van het koninkrijk? Veel christenen weten niet wat dit is, terwijl Jezus continu sprak over het koninkrijk van God. Het offer van Jezus heeft veel meer tot stand gebracht dan vergeving van zonden en later in de hemel komen. Dankzij Jezus leven wij in een geestelijk koninkrijk met tal van zegeningen. In dit boek behandelen wij o.a.:

Vergeving - Verlossing - In Christus - Genezing - Bevrijding - Zegen - Voorspoed - Heilige Geest

Jezus heeft ons ook opdrachten gegeven zodat steeds meer mensen de zegeningen van Zijn koninkrijk ontdekken. Het is onze taak om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen en uit te dragen aan de wereld. Jezus heeft ons de volgende tools gegeven om Zijn koninkrijk te vergroten:

Getuigen - Zieken genezen- Demonen uitdrijven - Mensen dopen- Discipelen- Elkaar bemoedigen

Vandaag kun jij leven in Gods koninkrijk. Het is een geestelijke realiteit waar Jezus regeert. Vandaag wandelen wij als afgezanten van Jezus op aarde. In de toekomst zal Jezus fysiek Koning zijn over de aarde tijdens het vrederijk. Wil jij vandaag gebruikt worden in Zijn koninkrijk en van Zijn zegeningen genieten? Lees dit boek en het zal jouw leven veranderen!


3) Van wet naar genade (Thuisbezorgd in paperback, 360 bladzijden) + luisterboek

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8)

Timo Groot onderzoekt in dit boek een belangrijke vraag die gelovigen al eeuwenlang bezighoudt. Dit diepgaande en inzichtelijk boek leidt jou langs een zorgvuldig uitgestippelde route. Het boek begint bij de wet van Mozes, maakt een tussenstop bij de gevolgen van een zondig leven en eindigt bij de genade van God. Jij ontdekt hoe deze leefwijzen onze relatie met God kunnen beïnvloeden.

Timo behandelt moeilijke onderwerpen met heldere en eenvoudige uitleg en met Bijbelse wijsheid. Hierdoor krijg jij inzicht in het doel van de wet voor de gelovige en de bevrijdende kracht van Gods genade door Jezus Christus. Dit boek biedt niet alleen een compleet overzicht van deze belangrijke onderwerpen, maar geeft ook veel belangrijke sleutels om te leven zoals God dat wil. Dit boek zal je leven veranderen en je zal heiliger en vrijer leven dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden! Dit boek is een belangrijke gids voor iedereen die op zoek is naar een dieper begrip van de wet en de genade en wil leven zoals God dat wil.